Nemocnice Plzeňského kraje

VŘ - manažer ošetřovatelské péče

7. června 2024
TOP INZERÁT
Plzeňský kraj

Nemocnice Plzeňského kraje (Domažlice, Horažďovice, Klatovy, Rokycany, Stod, Svatá Anna) vypisuje výběrové řízení

MANAŽER OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE

Pracovní náplň:
- řídí odbornou úroveň a kvalitu OP ve Skupině NPK
- odpovídá za aktualizaci interních předpisů pro OP, aj.

Požadavky:
- VŠ oboru ošetřovatelství, popř. jiného zdravotnického zaměření
- 5 let praxe na vedoucí pozici s vyšším počtem pracovníků
- znalost legislativy ve zdravotnictví a sociální sféře, aj.

Náležitost přihlášky: životopis, motivační dopis, návrh koncepce, aj.

Termín podání přihlášek do VŘ: 31.8.2024

Detaily VŘ/přihlášení:www. nemocnicepk.cz/vr-mop

Bližší info: Mgr. Kateřina Tobiášová - HR skupina NPK, katerina.tobiasova@nemocnicepk.cz

Požadované specializace:

  • Jiné

Související články:

7. června 2024
ČLÁNEK
Nemocnice Plzeňského kraje

V nemocnice Plzeňského kraje pracuje 2300 lidí, z toho 1360 nelékařských zdravotníků

Plzeňský kraj

Nemocnice Plzeňského kraje jsou lůžková zdravotnická zařízení vlastněná Plzeňským krajem, která poskytují zdravotní péči na většině jeho území s 320 tisíci obyvateli. Jedná se o čtyři nemocnice akutní péče v Klatovech, Domažlicích, Rokycanech a Stodu a dvě nemocnice následné péče v Horažďovicích a Plané na Tachovsku. Nemocnice nabízí ideální kombinaci moderního přístrojového vybavení a zázemí, poklidné rodinné atmosféry a zkušeného empatického personálu.

Skupina NPK poskytuje akutní péči v základních lékařských oborech, mezi které patří chirurgie, vnitřní lékařství (interní), dětské lékařství (pediatrie), gynekologie včetně porodnictví a anesteziologicko- -resuscitační a intenzivní péče určená pacientům v přímém ohrožení života nebo se selháváním základních životních funkcí. Klatovská nemocnice, jako druhá největší multioborová nemocnice v kraji, pak nabízí i specializované obory, například neurologii, ortopedii, oftalmologii (oční) aj. Všechny nemocnice Skupiny poskytují rovněž…

9. října 2023
ČLÁNEK
Nemocnice Plzeňského kraje

Nemocnice Plzeňského kraje obsluhují území s 320 tisíci obyvateli

Plzeňský kraj

Nemocnice Plzeňského kraje jsou lůžková zdravotnická zařízení vlastněná Plzeňským krajem, která poskytují zdravotní péči na většině jeho území s 320 tisíci obyvateli. Jedná se o čtyři nemocnice akutní péče v Klatovech, Domažlicích, Rokycanech a Stodu a dvě nemocnice následné péče v Horažďovicích a Plané na Tachovsku. Nemocnice nabízí ideální kombinaci moderního přístrojového vybavení a zázemí, poklidné rodinné atmosféry a zkušeného empatického personálu.

Skupina poskytuje akutní péči v základních lékařských oborech, mezi které patří chirurgie, vnitřní lékařství (interní), dětské lékařství (pediatrie), gynekologie včetně porodnictví a anesteziologicko- -resuscitační a intenzivní péče určená pacientům v přímém ohrožení života nebo se selháváním základních životních funkcí. Klatovská nemocnice, jako druhá největší multioborová nemocnice v kraji, pak nabízí i specializované obory, například neurologii, ortopedii, oftalmologii (oční) aj. Všechny nemocnice Skupiny poskytují rovněž následnou…