Prodej / Pronájem

Hledám zaměstnání

ZvZ emailem ZDE

Kalendář akcí

PŘIJMEME PRIMÁŘE/KU PEDIATRIE

26. března 2018
TOP
Oblastní nemocnice Kladno, a.s.

Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského
kraje vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

PRIMÁŘ/KA PEDIATRIE

POŽADUJEME: ▪ odbornou způsobilost k výkonu
povolání lékaře dle zák. 95/2004 Sb.
▪ specializovanou způsobilost v oboru
▪ licence ČLK pro výkon funkce primáře
▪ organizační schopnosti
▪ zkušenosti s vedením zdravotnického
kolektivu
▪ schopnost samostatného
rozhodování
▪ znalosti ekonomiky a financování
zdravotnických zařízení na
odpovídající úrovni
▪ zdravotní způsobilost
▪ trestní bezúhonnost

NABÍZÍME: ▪ vedení akreditovaného pracoviště se
širokým spektrem ošetřovaných
dětských pacientů
▪ maximální podporu dalšího vzdělávání
▪ nadstandardní finanční ohodnocení
(fixní a variabilní složka)
▪ 5 týdnů řádné dovolené
▪ příspěvek na penzijní připojištění
▪ příspěvek na závodní stravování
▪ stravenky pro zaměstnance
▪ hlídání dětí v dětské skupině Rybička
▪ možnost vyhrazeného parkování v
areálu nemocnice
▪ a další výhody podle Kolektivní smlouvy

PÍSEMNÁ PŘIHLÁŠKA MUSÍ OBSAHOVAT:

vlastnoručně podepsanou přihlášku/profesní životopis se zaměřením na
odbornou praxi/kopii dokladů o dosaženém vzdělání/kopii licence ČLK pro výkon pozice primáře a vedoucího lékaře/vlastnoručně podepsaný souhlas s poskytnutím a zpracováním osobních údajů/výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců/stručnou koncepci provozu a řízení dětského oddělení v kontextu nemocnice s velkým regionálním dosahem

Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte nejpozději do 10. 5. 2018 na adresu:
Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje,
k rukám: Ing. Lucie Růžičkové, Vančurova 1548, 272 59 Kladno

cela_cr Středočeský kraj