Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p.

LÉKAŘ - specializační vzdělávání v oboru RFM

10. května 2019
TOP INZERÁT
Královéhradecký kraj

Stipendijní program pro studenty 5. a 6. ročníků magisterského studia oboru všeobecné lékařství, kteří studují na lékařských fakultách v ČR.

o 5.000 Kč měsíčně studentovi 5. ročníku lékařské fakulty pro akademický rok (akad.rok =10 měsíců)
o 10.000 Kč měsíčně studentovi 6. ročníku lékařské fakulty pro akademický rok (akad.rok =10 měsíců)

Náborové příspěvky

o 150.000 Kč – lékař samostatně pracující s atestací v oboru pediatrie, neurologie, ortopedie, interna nebo chirurgie
o 100.000 Kč – lékař samostatně pracující s kmenem
o 80.000 Kč – lékař s dozorem

Možnost získání bytu.

Státní léčebné lázně Janské Lázně
+420 499 860 120/123, 103
personalni@janskelazne.com
info@janskelazne.com
www.janskelazne.com

Požadované specializace:

  • Rehabilitační a fyzikální medicína (RFM)