PŘIJME LÉKAŘE více specializací

Zaměstnavatel: Městská poliklinika Praha

Souhlas k odpovědnímu formuláři na pozici:

 

Tímto vyjadřuji svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů, který upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas je udělen společnosti v kolonce „Zaměstnavatel“,  jakožto správci pro účely výběrového řízení na danou pracovní pozici, a dále pro účely evidování mé osoby jakožto potenciálního zaměstnance u této společnosti.

Dále uděluji souhlas s tím, aby společnost DIOME, s.r.o., se sídlem Ke Krči 735/28, Praha 4, PSČ 147 00, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, shromažďovala a zpracovávala osobní údaje týkající se mé osoby v rozsahu uvedeném v poskytnuté dokumentaci (žádost o zprostředkování zaměstnání, strukturovaný životopis, reference) pro účely výkonu činnosti personální agentury, zejména pro účely zprostředkování zaměstnání, a to po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu shromažďování a zpracování osobních údajů na dobu neurčitou. Zejména souhlasím s tím, aby mnou poskytnuté osobní údaje byly společností DIOME, s.r.o. předány potenciálním zaměstnavatelům. V případě, že chci odvolat svůj souhlas, učiním tak písemně na e-mail: info@zamestnanivezdravotnictvi.cz .

Životopis / příloha *
Příloha 1
Příloha 2
Souhlas
Opište kód z obrázku *

*/Povinné pole