Nejen následnou lůžkovou péči nebo rehabilitaci hodlá do budoucna poskytovat Nemocnice následné péče Svatá Anna. Za pár let chce veřejnosti z Plánska a Tachovska nabídnout i ambulantní péči, například chirurgickou či gastroenterologickou, a s ní také komplementární služby zobrazovacích metod. K tomu potřebuje nové prostory, které ale v současném objektu nejsou. Společně s Plzeňským krajem proto připravila projekt výstavby zcela nové nemocnice.

Nemocnice Svatá Anna pomáhá lidem, kterým zranění či nemoc způsobily snížení pohyblivosti, aby se naučili s trvalým hendikepem nebo po operaci či léčbě opět samostatně pohybovat a vrátit se pokud možno k plnohodnotnému životu a být soběstačný. Zároveň poskytuje i dlouhodobou a v menší míře i sociální lůžkovou péči a samozřejmě plnohodnotnou rehabilitaci. K dispozici má stovku lůžek, pět tělocvičen, vodoléčbu a pracoviště fyzikálních terapií. Rehabilitace i velká část lůžkových kapacit prošla v uplynulých letech rekonstrukcí. Budova nemocnice se pak nachází na okraji Plané.

Tato lokalita už ale neumožňuje další rozrůstání nemocnice, a stejně tak budovu, která se sice průběžně modernizuje, už není možné zvětšovat s přiměřenými náklady. Přičemž ale nemocnice v Plané je jediným lůžkovým zdravotnickým zařízením v celém okrese Tachov a je žádoucí ji dále rozvíjet. Koneckonců debaty o potřebě zlepšovat dostupnost péče v regionu se vedou už několik let. A s pandemií covidu začalo být toto téma ještě palčivější.

„Nechali jsme proto vypracovat odbornou studii rozvoje nemocnice v nové lokalitě, kterou vytipovala radnice města. Pozemek umožňuje výstavbu i další rozvoj s obvyklými náklady, a navíc je v širším centru Plané, takže velmi dobře dostupný pro obyvatele města i dojíždějící vlakem či autobusem,“ popisuje ředitelka nemocnice Dagmar Špédlová.

Architekti navrhli výstavbu dvou objektů propojených suterénní chodbou. Menším je poliklinika s chirurgickými sálky, rentgeny i dalším komplementem a také s výjezdovým stanovištěm zdravotnické záchranné služby. Větší budova pak pojme lůžkovou část, kde by bylo nově pět stanic následné péče. Každá s kapacitou 30 lůžek. V rámci jedné by byla i takzvaná observační lůžka pro ambulantně ošetřené pacienty, které bude potřeba nechat po ošetření na krátkodobé pozorování. Záměr navrhuje i relaxační park s jezírkem, parkoviště pro zhruba 150 aut a součástí má být i přistávací plocha pro vrtulník letecké záchranné služby.

V souvislosti s projektem výstavby nové nemocnice dochází nyní k převodu pozemku na investora. „Náklady na výstavbu jsou odhadovány na 500 milionů korun. Projekt je zařazen na krajském úřadě mezi priority,“ doplňuje Dagmar Špédlová s tím, že se počítá i s využitím dotační titulů plánovaných pro následnou péči.

Nemocnice Svatá Anna
Aktuální péče
- následná péče, ošetřovatelství, rehabilitace, sociální služby
Nová plánovaná péče
- poliklinika s ambulantní péčí (mj. chirurgie, gastro), komplementární péče (mj. zobrazovací metody), zákrokové sálky, observační lůžka, výjezdové stanoviště záchranné služby