Krajská zdravotní, a.s. (KZ), pokračuje v plánované revitalizaci svých nemocnic a obnově zdravotnické techniky. Jednou z priorit vedení společnosti je zajištění kvalitní a dostupné zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních, která Krajská zdravotní, a.s., spravuje. Ke stěžejním předpokladům pro naplňování tohoto cíle patří postupná obměna, modernizace zdravotnické techniky. Aktuálně v Nemocnici Litoměřice, o.z., zahájila provoz nového přístroje pro počítačovou tomografii (CT).

„Nový, moderní CT přístroj nahrazuje ten stávající po dvanácti letech provozu a celý byl financován z výzvy REACT-EU 98. Jedná se o dosud nejvýznamnější instalaci zdravotnické techniky, ke které došlo po přechodu Nemocnice Litoměřice pod Krajskou zdravotní, a.s. Jsme rádi, že můžeme v tomto trendu pokračovat a že se nám daří nemocnici modernizovat. Celkově máme z REACT-EU 98 pro litoměřickou nemocnici 150 milionů korun. V listopadu 2022 byl instalován a uveden do provozu skiaskopicko-skiagrafický přístroj za 5 milionů korun, v plánu jsou další akce jako např. modernizace laboratoří a centrální sterilizace,“ uvedl MUDr. Leoš Vysoudil, MBA, místopředseda představenstva KZ.

„Jsme velmi rádi, že litoměřická nemocnice je součástí Krajské zdravotní, a.s. Díky ní jsme schopni ze dvou třetin alokovat operativu z děčínské nemocnice, kde probíhá její dostavba, do Litoměřic. To, že máme nové přístroje a nová zařízení, umožňuje do budoucna rozšířit radiologii další vyšetření,“ připomněl MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ. Podle jeho slov je bude společnost dál investovat v nemocnici v Litoměřicích do přístrojového vybavení i stavebně. Připravuje rekonstrukci léčebny dlouhodobě nemocných, celé střechy interny, což je zde největší a nejstarší pavilon, a stavbu nového urgentního příjmu.

„Těší nás, že dochází k pravidelné obnově zdravotnické techniky, ať jde o prostředky Evropské unie nebo vlastní, tedy Krajské zdravotní, případně Ústeckého kraje jako jediného akcionáře společnosti. Rád bych poděkoval kolegům z Ústí nad Labem a Teplic, kteří po dobu rekonstrukce pracoviště počítačové tomografie, prakticky celý prosinec, poskytovali vyšetření našim pacientům. My nyní přebíráme pacienty z Teplic, kde výměna CT přístroje právě probíhá,“ řekl Ing. Vladimír Kestřánek, MBA, DiS., ředitel Krajské zdravotní, a.s., nemocnice Litoměřice, o.z.

Nový tomograf Aquilion PRIME SP je od firmy Canon, který nahradil od roku 2010 sloužící přístroj Aquilion 64 výrobce Toshiba, byl pořízen za cenu 18 392 000 Kč včetně DPH. Investice byla financována z 98. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) – projekt „REACT-EU 98 – Přístrojové vybavení nemocnice Litoměřice“, číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016263. Přístroj pro počítačovou tomografii je umístěn na Oddělení radiologie a zobrazovacích metod v pavilonu H (vyšetřovací komplement), Žitenická 2084, Litoměřice.

Součástí Krajské zdravotní, a.s., coby v pořadí šestý odštěpný závod, se stala nemocnice v Litoměřicích, s celookresní spádovostí 120 000 obyvatel, 1. dubna 2021.