Již tradiční kongres Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE) se letos uskutečnil v německé metropoli ve dnech 25.4. - 27.4.2024. Během let se z tohoto kongresu zaměřeného na digestivní endoskopické metody stává skutečně velmi zdařilá vzdělávací akce. Jsou zde prezentovány nejenom novinky a pokroky v tomto oboru, ale dochází i k předávání praktických zkušeností mezi odborníky.

V letošní roce jsme měli možnost účastnit se s kolegy Gabrielou Klejmovou a Michalem Rybárem. Nebyli jsme z českých endoskopistů sami a bylo se opravdu na co dívat. Jádrem kongresu jsou volná sdělení na nejrůznější endoskopická témata, tedy většinou soubory výkonů jednotlivých endoskopických metod od jícnu přes celý zažívací trakt, slinivku břišní, žlučové cesty až po konečník. Důraz je kladen na inovace, náročné pokročilé metody nebo jejich kombinace, ale i na netradiční řešení, spolupráci s jinými obory a zlepšování kvality stávajících metod.

Velmi populární jsou postgraduální kurzy zaměřené na jednotlivé oblasti endoskopování nebo metody prezentované předními evropskými a světovými odborníky. Vynikající je možnost přímých dotazů z pléna i diskuzí mezi experty, nechybí ani prezentace a tvorba jednotlivých doporučených postupů.

Na letošních ESGE days byly samozřejmě tradiční součásti, jako například tzv. video-live sekce, kde jeden celý den probíhá on-line přenos náročných endoskopických metod přímo z berlínských klinik s komentářem provádějících i expert-boardu. Dále možnost praktického nácviku metod na modelech při rozsáhlých hands-on workshopech. Nechyběl ani bohatý
program pro endoskopické sestry v režii ESGENA.

Mohli jsme ale vidět například i novou sekci týkající se komplikací, neúspěšných nebo vyloženě nepovedených výkonů, tedy situací, které zažívá každý invazivní lékař. I to svědčí pro otevřenost přístupu ESGE k digestivní endoskopii. V přátelské neformální atmosféře proběhlo i plenární zasedání členů ESGE, kterého jsme měli možnost se účastnit.

Celý kongres byl výborně zorganizován, nechyběla diskuze nad postery, neformální setkání se zástupci firem nebo například možnost on-line či hybridní účasti a zpětná dostupnost všech sekcí v digitální podobě. Osobně jsem měl z mítinku především dva dojmy.

Za prvé je jasně patrný dramatický vzestup mladých odborníků v endoskopii, tedy lékařů mladších 40 let, kteří se stávají lídry v jednotlivých zejména pokročilých endoskopických metodách. A s tímto trendem související významný vzestup terapeutické vysoce invazivní endoskopie hlavně operací endosonograficky navigovaných, operací ve stěně i mimo stěnu zažívacího traktu a využívajících čím dále častěji polochirurgických postupů, instrumentárií a materiálů. Tato část gastroenterologie prostě zažívá v posledních cca 10-15 letech výjimečný progres.

Jsem rád, že česká a nebojím se říci i jihočeská a táborská digestivní endoskopie se snaží držet krok s nejmodernějšími evropskými postupy v zemích jako jsou Německo, Francie, Itálie a Španělsko. Samozřejmě vše závisí kromě entuziazmu a ambicí jednotlivých odborníků i na financích a podpoře nemocnic a klinik, kde se tyto metody provádí. My v Táboře se naštěstí můžeme v této snaze spolehnout na podporu vedení, která se projevuje mimo jiné i v možnosti účastnit se takovýchto vzdělávacích akcí. Poznatky z ESGE days nás už teď motivují k zavádění nových metod, kultivaci zavedených i dalšímu rozšiřování gastroenterologické péče - samozřejmě hlavně ku prospěchu našich pacientů a v neposlední řadě zvýšení prestiže našeho pracoviště.

MUDr. Lukáš Štrincl - gastroenterologická ambulance Nemocnice Tábor,a.s.