Nemocnice ve Stodu se mění před očima. Od roku 2015 se postupně rozšiřuje a prochází průběžnou modernizací. Vždy je však kladen důraz na to, aby byl zachován punc rodinné nemocnice, kde uzdravuje jak zkušený personál, tak i klidné prostředí. Zařízení patřící do Skupiny Nemocnice Plzeňského kraje leží zhruba 20 kilometrů západně od Plzně a slouží nejen pro obyvatele této oblasti a jižního Plzeňska, ale i pro okres Tachov, kde nemocnice akutní péče chybí.

Zařízení patřící do Skupiny Nemocnice Plzeňského kraje leží zhruba 20 kilometrů západně od Plzně a slouží nejen pro obyvatele této oblasti a jižního Plzeňska, ale i pro okres Tachov, kde nemocnice akutní péče chybí.

Zároveň ve Stodu vyhledává péči i řada obyvatel Plzně. Nemocnice nabízí péči v nejdůležitějších medicínských oborech - chirurgie, vnitřní lékařství, ARO, intenzivní medicína, pediatrie a gynekologie včetně porodnictví. Dále poskytuje následnou péči a v neposlední řadě i léčebnou rehabilitaci. Komplement tvoří radiodiagnostické odd. a odd. klinické biochemie a samozřejmě lékárna.

Zařízení dále provozuje 35 ambulancí a odborných poraden. K dispozici jsou tři chirurgické operační sály, pracoviště sterilizace, dva porodní boxy a gynekologický operační sál.

Nemocnice má 195 lůžek. Z toho je 120 standardních, 8 intenzivních a 67 následné péče a sociálních. Pracuje zde 358 lidi (přepočtený stav). Z toho je 55 lékařů a 238 nelékařských zdravotníků a z nich hlavně sester (159). Stodská nemocnice letos pořizuje přístrojové vybavení v hodnotě zhruba 100 milionů korun. Její předností je krátká dojezdová vzdálenost do Plzně.
Kromě zajímavého mzdového ohodnocení a benefitů nabízí nemocnice společně s radnicí svým zaměstnancům z jiných regionů a jejich rodinám pomoc s hledáním bydlení nebo i práce právě pro rodinné příslušníky.

Více www.stod.nemocnicepk.cz

Domažlická nemocnice – jedna z nejkrásnějších v zemi

Domažlická nemocnice patří k nejkrásnějším lůžkovým zdravotnický zařízením okresního typu v zemi. Novostavbu zapuštěnou do svahu obklopuje zeleň a z většiny pokojů je výhled na Český les. To vše doplňuje kvalitní přístrojové vybavení a empatický personál. Není proto divu, že se nemocnice pravidelně umisťuje v popředí žebříčku ankety Nemocnice roku.

Nemocnice obsluhuje okres Domažlice a přilehlé oblasti Tachovska a Klatovska. Nabízí identickou péči jako nemocnice v Domažlicích, včetně dětského lékařství a porodnictví. A také komplement a vybavení operačními a porodními sály je obdobné.
Aktuálně má nemocnice k dispozici 196 lůžek. Z toho je 131 standardních, 10 intenzivních, 50 následné péče a pět sloužících sociální péči. Lůžka jsou umístěna ve dvou- až třílůžkových pokojích, popř. v nadstandardních pokojích s jedním lůžkem. Porodnice dále disponuje rodinným pokojem pro maminku, novorozence a libovolný doprovod. Zařízení provozuje 22 vlastních ambulancí a odborných poraden. Další pak provozují v objektu nemocnice soukromí poskytovatelé.

V Domažlické nemocnici pracuje 351 zaměstnanců (přepočtený stav). Z toho je 48 lékařů a 245 nelékařských zdravotníků, zejména sester (163). Kromě benefitů a pomoci s bydlením nabízí nemocnice klíčovým zdravotníkům dokonce i možnost bydlení ve služebních rodinných domech.

V roce 2023 modernizuje nemocnice přístrojové vybavení v hodnotě přes 130 milionů korun. Nákupy se týkají prakticky všech pracovišť včetně dětského oddělení a oddělení novorozenců.

Více www.domazlice.nemocnicepk.cz