Dostupnost zdravotnických služeb je tématem nejen pro seniory nebo vážně nemocné. Za zkušenými odborníky s praxí a kvalitními zdravotnickými pracovišti ovšem pacient nemusí vždy cestovat. Řešení pro region Kyjovska, Veselska a Hodonínska přináší Regionální onkologické centrum Nemocnice Kyjov, které nabízí péči o pacienty se všemi nejčastějšími nádorovými nemocemi. V Nemocnici Kyjov funguje pod záštitou a v úzké spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem Brno (MOÚ). „V rámci sítě nemocnic v JMK máme unikátní postavení a lidé se vůbec nemusí obávat. Díky spolupráci se jim dostane stejné kvality péče jako v MOÚ v Brně, ale daleko dostupněji. Potvrzují to sami lékaři, že veškerá vyšetření mají stejnou úroveň,“ zdůraznil MUDr. Jiří Vyhnal, ředitel Nemocnice Kyjov.

„Klademe důraz na multidisciplinární přístup, jednotlivé případy jsou projednávány v multidisciplinárních komisích. V Kyjově se pravidelně schází komise mamární, zaměřená na nádory prsu a onkologická komise, zaměřená na nádory trávicího traktu. Podle potřeby pravidelně využíváme další specializované komise v MOÚ,“ uvedl MUDr. Jiří Tomášek, který má bohaté zkušenosti s komplexní onkologickou péčí a zaštiťuje provoz onkologické ambulance v kyjovské nemocnici a zároveň je vedoucím lékařem ambulancí Kliniky komplexní onkologické péče MOÚ.

Pacienti z regionu a odlehlých míst jižní Moravy mají díky této možnosti šanci pohodlně absolvovat diagnostiku a podávání léčby blíž svému bydlišti, bez zbytečných prodlev.

„Všichni lékaři, kteří pracují v onkologické ambulanci Nemocnice Kyjov, jsou zaměstnáni také v Masarykově onkologickém ústavu. Onkologičtí pacienti jsou ošetřováni podle stejných standardů jako v MOÚ,“ zdůraznil MUDr. Tomášek s tím, že se snaží maximum diagnostiky a terapie provádět v Kyjově, aby pacienti nemuseli nikam dojíždět. Léčbu, kterou není možné realizovat v Kyjově, zajišťují ve velmi krátkých termínech v Brně. Typicky se jedná o radioterapii, podávání imunoterapie a biologické léčby, která je vázána na podání v komplexních onkologických centrech. Léčba pro každého jednotlivého pacienta je „šita na míru“. Podmínkou pro to je rychlé a přesné vyšetření vzorků nádorové tkáně molekulárními a genetickými metodami – to je zajištěno těsnou spoluprací mezi oddělením patologie Nemocnice Kyjov a MOÚ.

Regionální onkologické centrum chystá i jednu novinku. V průběhu roku 2023 bude možné podávat část cílené (biologické) terapie také v Kyjově. Aby i lékaři z obcí na jihu Moravy věděli, že své pacienty za léčbou nemusí posílat na vzdálená pracoviště, plánuje Nemocnice Kyjov na jaře setkání s praktickými lékaři. Dozví se mimo jiné o nových možnostech léčby nebo prevenci pro pacienty.

Pozn.
Nemocnice Kyjov úzce spolupracuje s Masarykovým onkologickým ústavem (MOÚ) v Brně a také s oběma fakultními nemocnicemi v Brně. Významná je také spolupráce např. s Baťovou nemocnicí. V rámci organizace onkologické péče v ČR je MOÚ "komplexním onkologickým centrem" a zároveň "národním onkologickým centrem". Onkologická ambulance v Kyjově patří mezi "regionální onkologická centra".

Veronika Hollerová - tisková mluvčí Nemocnice Kyjov, T: +420 777 908 294 E: hollerova.veronika@nemkyj.cz
www.nemkyj.cz