Diagnostika s.r.o. je česká špičková laboratoř s profesionálním personálem a 30ti letou historií. Provádíme moderní laboratorní diagnostiku v oblastech humánního lékařství, molekulárněbiologických analýz, speciálních analýz, veterinárního lékařství a mikrobiologie.

Úzce spolupracujeme s klíčovými dodavateli laboratorních systémů a máme smluvně zajištěnou veškerou jejich podporu.

Při vyhodnocování výsledků externích kontrol kvality( SEKK,SZÚ,UK NEQAS,SKML) pravidelně obsazujeme přední pozice.

V poslední době rozšiřujeme své odběrové ambulance, kterých máme prozatím dvanáct, tak,abychom byli našim klientům co nejblíže.

Pro naše spolupracující lékaře zajišťujeme kompletní zdravotnický servis.

Spolupracujeme nejen s lékař a veterináři, ale obrací se na nás i pacienti, kteří si chtějí vyšetření hradit sami.

V současné době zaznamenáváme zvýšený zájem o stanovení protilátek proti Covid-19 a o stanovení PCR testů na Covid-19.