Domov se zvláštním režimem Kazdův Dvůr poskytuje služby svým klientům již 8 let. Jedná se o soukromé zařízení, které se nachází v malebném venkovském prostředí ve Vonšově, nedaleko Františkových lázní a je tak ideální volbou pro klienty, kteří preferují klid, pohodu a život v přírodě (http://www.kazduvdvur.cz/). Kazdův Dvůr rozšiřuje svůj profesionální tým. V tomto zařízení budete poskytovat péči zejména klientům se stařeckou demencí či Alzheimerovou chorobou.

Domov se zvláštním režimem Kazdův Dvůr poskytuje pobytovou sociální službu osobám s chronickým duševním onemocněním, které vyžadují celodenní péči a podporu. ,,Specializujeme se na dospělé osoby se stařeckou demencí, Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, a to jak z České republiky, tak i z německy hovořících zemí EU“, říká Ing. Josef Kazda, ředitel Kazdova Dvora.

DZR Kazdův dvůr je Ministerstvem práce a sociálních věcí registrovaným zařízením a musel tak projít všemi předepsanými kontrolami a procedurami, které garantují, že disponuje veškerým vybavením a kvalifikovaným personálem, nezbytnými pro řádné a komplexní poskytování nabízené sociální služby.

Přestože při zahájení provozu v roce 2014 mnozí nedávali tomuto zařízení mnoho šancí na úspěch, současná situace ukazuje, že vynaložené úsilí stálo za to a DZR Kazdův Dvůr aktuálně patří u klientů mezi nejvyhledávanější zařízení tohoto typu.

V DZR Kazdův Dvůr se dlouhodobě snaží vytvářet důstojné podmínky pro plnohodnotný život a klidné a spokojené stáří. Klienti jsou vedeni k samostatnosti v běžným denních činnostech, ale i k různým společenským aktivitám. Bezezbytku se tak naplňuje poslání tohoto zařízení, kterým je poskytovat podporu a pomoc lidem, kteří potřebují péči, která jim nemůže být zajištěna v jejich domácím prostředí. Profesionálním a individuálním přístupem klienty podporovat v jejich soběstačnosti, a to s maximálním respektem k jejich osobnosti, důstojnosti a ochraně jejich soukromí.

Bohužel, jako většina zařízení tohoto typu, se i DZR Kazdův Dvůr v poslední době potýká s nedostatkem kvalitního odborného personálu. Vedení zařízení však pochopilo, že dobré jméno DZR Kazdův Dvůr a jeho výjimečnost, dělají především jeho zaměstnanci. Proto připravilo a případným zájemcům o práci v DZR Kazdův Dvůr nabízí opravdu zajímavé a lukrativní podmínky. Spokojení zaměstnanci a jejich týmová spolupráce jsou totiž dle vedení DZR Kazdův Dvůr zárukou dalšího rozvoje tohoto zařízení a udržení trvale vysoké kvality poskytovaných služeb. Případní zájemci o další informace k podmínkám, které jsou aktuálně v DZR Kazdův Dvůr zaměstnancům nabízeny, je možno získat na tel.: +420 778 421 452 nebo na emailu: vrchni.sestra@kazduvdvur.cz.