Domov U Biřičky je největším poskytovatelem pobytových sociálních služeb ve východních Čechách. Zařízení má 340 lůžek pro seniory v registrované sociální službě domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. O dámy a pány se stará 240 zaměstnanců.

Zároveň je i poskytovatelem zdravotních služeb. Dlouhodobě sleduje moderní trendy v dlouhodobé péči. Patří mezi pilotní zařízení telemedicíny, fyzioterapie v sociálních službách i komplexní nutriční péče o seniory. Na rok 2022 připravuje další projekty v oblasti zdravotní, jako je akreditace kvality nebo zavedení paliativní péče.

Domov U Biřičky má 340 lůžek pro seniory v registrované sociální službě domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. O seniory se stará 240 zaměstnanců.