Rehabilitační zařízení REHA-PITR s.r.o. je soukromé rehabilitační zařízení v Plzni, které má tradici od roku 1993. V současné době má sídlo společně se spolupracujícím rehabilitačním zařízením M+P s.r.o. v Plzni na Lochotíně jako ambulance rehabilitačního lékaře a dále v centru města jako fyziatrie a fyzioterapie specializovaná pro onkologické pacienty, včetně lymfoterapie, a také i pro dětské pacienty. Pracoviště je registrováno v síti akreditovaných zařízení České lymfologické společnosti.

Základem našeho přístupu k rehabilitaci je aplikace nejmodernějších rehabilitačních metod podle posledních vědeckých výzkumů a jejich zavádění do praxe, kombinovaná s vlídným vztahem ke klientům. Všichni naši pracovníci se soustavně vzdělávají v oboru.

Nové poznatky jsou následně s úspěchem uplatňovány v praxi v rámci léčby našich pacientů.

Naše zařízení je též školícím pracovištěm pro fyzioterapeuty a lékaře. Řada našich odborných prací byla publikována pro odbornou (i laickou?) veřejnost.

Spolupracujeme s řadou univerzitních klinik a oddělení.

Naše rehabilitační oddělení, díky své dobré pověsti, má pacienty nejen z Plzeňského kraje, ale i z celé republiky a ze zahraničí.

www.rhcpitr.cz