Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti. Je třeba si uvědomit, že lékařská věda v dnešní době může hodně, ale není všemocná.Snažíme se o to, aby odcházení z tohoto světa bylo důstojné, aby nikdo nezůstal v nejtěžší chvíli sám a bez pomoci.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. s více než dvacetiletou tradicí je nestátní neziskovou organizací, která sídlí v areálu kláštera sester alžbětinek v Brně na ulici Kamenná 36.
Vznikl za účelem poskytování paliativní hospicové péče nevyléčitelně nemocným v závěrečném stadiu nemoci a odborné podpory jejich blízkým.

Nabízíme komplexní pomoc a podporu a s její pomocí může mít život svůj smysl až do konce.
O naše pacienty se stará multidisciplinární tým složený z lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů,pečovatelů, sociálních pracovníků, duchovních, psychologů a dobrovolníků.
Odborná ošetřovatelská péče a denní režim se řídí dle přání nemocného.
V lůžkovém hospici poskytujeme přiměřenou a ulevující léčbu, pojmenování jejich cílů a laskavé jednání.

Poskytujeme komplexní hospicovou péči:
-lůžkový hospic s kapacitou 22 lůžek
-domácí hospicovou péči 24 hodin denně 7 dní v týdnu
-ambulanci paliativní medicíny
-půjčovnu pomůcek
-terénní odlehčovací službu
-pobytovou odlehčovací službu s kapacitou 21 lůžek
-odborné sociální poradenství
-nabízíme podporu příbuzným a blízkým
-doprovázíme jej při hledání cesty, jak se vyrovnat s omezeními a ztrátami, které nemoc přináší
-psychologická či duchovní péče slouží ke zmírnění vnitřního neklidu a zmatku z nejisté budoucnosti

Chceme se snažit, aby Váš život byl až do svého konce hodnotný.
Hospic nemocnému slibuje, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, bude vždy respektována jeho lidská důstojnost, v posledních chvílích nezůstane osamocen.
Webové stránky: www.hospicbrno.cz