Genitrix je moderní zařízení reprodukční medicíny, které nabízí komplexní léčbu neplodnosti tuzemským i zahraničním pacientům. Zajišťuje komplexní péči v oblasti diagnostiky plodnosti, zachování plodnosti a léčby všech typů poruch plodnosti.

Kromě klasických IVF cyklů (in vitro fertilizace – mimotělního oplodnění) se zaměřuje především na tzv. nativní cykly IVF a na minimální stimulaci při IVF.

Pro každý pár hledá řešení, které by respektovalo jeho přístup k léčbě.

I pro pacientky vyššího věku dělá maximum, aby otěhotněly s vlastními vajíčky.

Klinika Genitrix byla založena v roce 2012 MUDr. Bernátkovou (Pasekovou) jako soukromá gynekologická ambulance.
Po 9letém úspěšném vedení gynekologické ambulance (6,5 tis registrovaných pacientek) MUDr. Bernátková v roce 2021 založila kliniku reprodukční medicíny.

Genitrix disponuje týmem lékařů a embryologů s dlouholetými zkušenostmi z českých i zahraničních center asistované reprodukce.

Díky vybavení laboratoří nejmodernějšími technologiemi může nabídnout pokročilé metody léčby.

Provozuje také gynekologickou ambulanci. Ženám tak poskytuje komplexní a dlouhodobou péči.

Nadační fond GENITRIX jako jediný v ČR hledá prostředky pro pacienty s nízkými příjmy a pro další rozvoj kliniky.