Domov pro seniory Chodov nabízí své služby občanům hlavního města Prahy, kteří mají sníženou soběstačnost především z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby v zařízení sociálních služeb. Služby jsou určené seniorům od 65 let výše. Jedná se o domov běžného typu.

Domov je tvořen jednotlivými propojenými budovami, které díky svému rozmístění tvoří krásné a prostorné atrium. Atrium je zčásti zastřešené a k odpočinku mohou sloužit lavičky. Na tyto budovy navazuje další nověji přistavená budova, při které se rozprostírá velká zahrada. Celý komplex je bezbariérový. Celková kapacita Domova je 260 míst, jedná se o 100 jednolůžkových, 53 dvoulůžkových a 18 třílůžkových pokojů.

Posláním Domova je prostřednictvím pobytové služby zabezpečit seniorům bezpečné a příjemné prostředí s odbornou péčí, které se bude co nejvíce podobat jejich přirozenému prostředí, ve kterém z důvodu snížené soběstačnosti, pro vysoký věk, sociální důvody a změny ve zdravotním stavu nemohou nadále zůstat.

Podpora a péče v Domově vychází z respektu k jedinečnosti klienta. Rodina je partnerem pro poskytovatele sociálních služeb v DS Chodov: „Umístěním do Domova to nekončí“. Rozšíření aktivit pro specifické skupiny klientů zamezuje sociální izolaci klientů se specifickými potřebami.

V DS je poskytována paliativní péče, která umožňuje důstojné dožití klientů přímo v Domově.
Jsme zapojeni do několika významných projektů, např. Namasté care, jehož cílem je implementace metody Namasté Care (strukturovaný pečovatelský program je zaměřen na udržení kvality života osob s pokročilou demencí) u skupiny formálních pečovatelů, nebo projektu Nestárni blbě, jehož cílem je zvyšování kvality péče.

Obyvatelům Domova je poskytována komplexní rehabilitace, tzn. individuální a skupinová psychoterapie, individuální a skupinová logopedie, včetně skupinového dechového cvičení, komplex metod fyzioterapeutických např. elektroléčba, magnetoterapie, ultrazvuk, vířivka pro horní a dolní končetiny, biotronová lampa, rotoped, motomed, parafínové zábaly a další.

Po lékařské stránce zajišťují péči praktičtí lékaři s atestací všeobecného lékařství. Pravidelně do Domova dochází odborní lékaři, a to psychiatr, urolog, ortoped, diabetolog, geriatr, endokrinolog, interní lékařka se specializací na enterální výživu a interní lékařka se specializací na léčbu bolesti.

Cílem DS je stálé zkvalitňování poskytovaných služeb, zabezpečení důstojných podmínek pro život v Domově a možnost rozvoje a seberealizace.