Klinika reprodukční medicíny ReproGenesis v Brně se řadí mezi přední evropská IVF centra. Díky využití nejmodernějšího technického vybavení, poznatků a postupů současné lékařské vědy, týmu špičkových specializovaných odborníků věnujících se umělému oplodnění řadu let a individuálnímu přístupu, který klade důraz na důvěru, empatii a porozumění, dosahujeme vysoké úspěšnosti v léčbě neplodnosti.

Pomáháme léčit neplodnost párům z celého světa i díky kvalitní jazykové vybavenosti našich koordinátorek. Zakládáme si na citlivém osobním přístupu, profesionalitě a vysokém standardu poskytovaných služeb. Respektujeme individualitu každého léčeného páru. V ReproGenesis se soustředíme především na pěstování pozitivního vztahu mezi pacientem a lékařem. Děláme vždy maximum proto, aby byl přirozený stres související s léčbou minimalizován.

Výborné výsledky a spokojení klienti jsou odrazem poctivé práce a osobního nasazení každého člena ReproGenesis týmu. Menší kolektiv vytváří příjemné a přátelské pracovní prostředí.

www.reprogenesis.cz