Odborný léčebný ústav Jevíčko se nachází v krásném prostředí nedaleko města Jevíčka v Pardubickém kraji. Léčebna byla postavena již za první republiky, má tedy dlouholetou tradici, a je známá nejen u nás, ale i za hranicemi naší vlasti. Oddělení nespecifických plicních onemocnění má celorepublikovou působnost a zabývá se diagnostikou, diferenciální diagnostikou a léčbou netuberkulózních onemocnění dýchacích cest, plic, pohrudnice a mezihrudí.

Odborná činnost je zaměřena zvláště na onemocnění, která se v populaci vyskytují ve stále se zvyšující míře: chronický zánět průdušek, CHOPN – chronická obstrukční bronchopulmonální nemoc, astma bronchiale, záněty plic a dýchacích cest, pneumoonkologická onemocnění a v současné době přijímáme stále více pacientů po prodělaném onemocnění Covid-19.

Od roku 2015 provádíme v rámci působnosti našeho pracoviště dechovou rehabilitaci. Na velkém úspěchu a efektivitě plicní rehabilitace, jakožto podpůrné léčby pneumologických onemocnění, má obrovský podíl speciálně vyškolený personál v čele s fyzioterapeuty, kteří mimo jiné používají pro účely dechové rehabilitace speciální rehabilitační pomůcky. Více informací o naší krásné léčebně najdete na www.olujevicko.cz.