Společnost Avenier a.s. vznikla v roce 2007 se záměrem uspokojit potřeby v oblasti očkování v České republice. Provozujeme síť 21 center očkování a cestovní medicíny po celé České republice. Profesionálně vybavená centra nabízí svým klientům veškerý dostupný sortiment vakcín pro očkování do zahraničí a pro ČR. Důraz je kladen především na spokojenost a individuální potřeby klientů. Ročně je v centrech Očkování a cestovní medicíny Avenier aplikováno kolem 100.000 dávek očkovacích látek.

Očkovací centra Avenier jsou držitely celosvětově uznávané certifikace kvality TUV ISO 9001 a disponují týmem zkušených lékařů s mnohaletou praxí v oblasti preventivní medicíny pod vedením doc. MUDr. Rastislava Maďara, Ph.D., MBA, FRCPS (Odborný garant center Očkování a cestovní medicíny).
Celý tým garantů, lékařů i sester a dalšího odborného personálu si můžete prohlédnout v záložce náš tým.

Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS, se specializuje v oborech epidemiologie, prevence a kontrola infekčních nemocí, cestovní a tropická medicína.
Je vedoucím lékařem očkovacího centra na Lékařské fakultě Ostravské univerzity a předsedou Lékařské rady celostátní sítě center očkování a cestovní medicíny Avenier.

Naši lékaři jsou uznávanými odborníky v oborech hygiena a epidemiologie, epidemiologie a infektologie, ale i v dalších specializacích.
Podíleli a podílejí se na tvorbě programů v oblasti prevence a kontroly infekčních i neinfekčních nemocí.

Mají za sebou desítky přednášek a publikací pro odbornou i laickou veřejnost, vedou výuku na různých stupních odborného vzdělávání zdravotníků od vyšších odborných zdravotnických škol přes zdravotnické a lékařské fakulty až po doktorandy postgraduálního studia.

Podíleli a podílejí se na organizaci kongresů, konferencí a seminářů pro lékaře a další zdravotníky.
Byli a stále jsou zapojeni do řešení desítek grantů a programů podpory zdraví.
Jejich názory se pravidelně objevují v tištěných i elektronických médiích při řešení aktuálních odborných témat.