V tomto článku bychom Vám rádi poskytli odpovědi na otázky, které Vás uchazeče o zaměstnání mohou zajímat.

Nemocnice s poliklinikou je nedílnou součástí Vazební věznice Praha-Pankrác a je výkonným zdravotnickým zařízením Vězeňské služby ČR, které zajišťuje a poskytuje komplexní zdravotní péči ústavní i ambulantní v rozsahu základní, specializované a zvlášť specializované diagnostické a léčebné péče a komplexní ošetřovatelské péče.

Nemocnice s Poliklinikou Praha- Pankrác (dále také „NsP“) patří mezi 2 nemocnice Vězeňské služby ČR, která zajišťuje zdravotní péči pro pacienty ve výkonu trestu, či výkonu vazby spádově pro celou Českou Republiku. Ke zvládnutí této významné zdravotní pozice je vyčleněno pro hospitalizované celkem 103 lůžek a zřízena síť odborných ambulancí. V průběhu kalendářního roku je hospitalizováno v NsP více než 2 000 pacientů a realizuje se více než potřebných 500 operačních výkonů. V pracovním poměru zaměstnává NsP aktuálně 75 kmenových zaměstnanců a 59 zaměstnanců, kteří pro NsP vykonávají, v rámci svých dalších úvazků, práci na základě dohod konaných mimo pracovní poměr. Jedná se o vysoce erudované lékaře IKEM, Fakultní Thomayerovy nemocnice, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a soukromých praxí. Mimořádné nadstandardní místo ve spolupráci s Nemocnicí s Poliklinikou - Praha Pankrác zaujímá historicky i profesně ÚVN Praha Střešovice.

Poskytování zdravotní péče je v Nemocnici s Poliklinikou Praha - Pankrác zajištěno na odděleních chirurgických oborů, interních oborů, radiologie a oddělení poliklinických služeb. Oddělení chirurgických oborů poskytuje odbornou diagnostickou a léčebnou péči nemocným chorobami chirurgickými, dále pak otorinolaryngologickými, ortopedickými. Operační výkony jsou prováděny v rozsahu veškeré všeobecné chirurgie, dále specializované operace ortopedické, otorinolaryngologické. Oddělení interních oborů poskytuje odbornou diagnostickou a léčebnou péči stanoveného rozsahu nemocným chorobami vnitřními. Zajišťuje také předoperační a konziliární vyšetření. Oddělení radiodiagnostiky provádí odborná radiodiagnostická a sonografická vyšetření. Ambulantní a komplementární péči zajišťuje a poskytuje pacientům v odbornostech praktického lékařství, stomatologie, psychiatrie, hepatologie, adiktologie, diabetologie, rehabilitace, gastroenterologie, dermatovenerologie, gynekologie a porodnictví, oftalmologie, urologie, kardiologie a v dalších určených specializovaných odbornostech. V neposlední řadě jsou zajišťovány pracovně lékařské služby pro příslušníky a zaměstnance Vazební věznice a Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR.

Pokud jste zde nenašli informaci, která je pro Vás důležitá, nebo máte další otázky, můžete nám nezávazně zavolat nebo napsat e-mail a my Vám na vše rádi odpovíme. Po předchozí domluvě můžete Nemocnici s Poliklinikou Praha-Pankrác navštívit také osobně. Kontakt pro poskytnutí informací a případné domluvení si osobní návštěvy, je součástí naší inzerce volných pracovních pozic.