Jsme moderní rodinná nemocnice s dlouholetou tradicí poskytující komplexní, vysoce kvalitní a specializovanou péči. K zaměstnancům máme individuální vstřícný přístup a podporujeme je v jejich odborném profesním růstu – zaměstnance vysíláme na stáže, umožňujeme jim účast na vzdělávacích aktivitách a vytváříme jim příjemné pracovní prostředí. Všem svým zaměstnancům nabízíme prestiž a jistotu zaměstnání a rovné pracovní podmínky, bez ohledu na pohlaví, věk, národnost či barvu pleti. Studentům umožňujeme si přivydělat při studiu formou brigád a díky tomu poznat provoz a kolektiv na odděleních. Všichni absolventi jsou u nás ihned plně zapojeni do péče o pacienty.

Naše nemocnice každoročně pořádá řadu prestižních vzdělávacích akcí, seminářů apod. Naši lékaři se účastní medicinských konferencí. Spolupracujeme i s několika nadacemi, pořádáme samostatné přednášky, spolupracuje s městem i s dalšími organizacemi. Každoročně se také účastníme celostátního projektu „Nejlepší nemocnice ČR“, kde se pravidelně umísťujeme na předních příčkách v rámci Jihočeského kraje v kategorii nefakultních nemocnic v oblasti „Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců nemocnic“. Bodovali jsme v předchozích letech i v dalších kategoriích – Bezpečnost a spokojenost ambulantních či hospitalizovaných pacientů a v kategorii Finanční zdraví nemocnic.

Nemocnice Prachatice, a.s. je moderní okresní nemocnice, která do svého rozvoje v posledních deseti letech investovala bezmála 300 mil. Kč, z toho 160 mil. Kč do stavebních investic a 140 mil. Kč do ostatního dlouhodobého majetku, tedy zejména přístrojů a technologií. Díky tomu patří dnes prachatická nemocnice mezi moderní zdravotnická zařízení.

Modernizace začala kompletním zateplením stěn i střech nemocnice, novou fasádou, výměnou všech oken a rekonstrukci balkonů. Celý projekt vyšel na 33,4 mil. Kč. Následovala rekonstrukce chirurgického pavilonu, kdy byla provedena vnitřní modernizace a přestavba tří pater lůžkových oddělení ortopedie, chirurgie a následné péče. Vznikly nové sesterny, vyšetřovny, pokoje dostaly vlastní sociální zařízení a byly vyměněny vnitřní rozvody a vybavení. V dalších letech pokračovala modernizace vznikem zaměstnaneckého parkoviště, nové mateřské školky pro děti zaměstnanců a dalších nových moderních bytů. Současně zaměstnanci dostali v suterénu i nové moderní šatny. Následně v rámci projektu IROP výzva č. 31 Návazná péče bylo pořízeno z evropských peněz 32 přístrojů za 31 mil Kč. Mezi nimi bylo nové vybavení přístrojů pro kolonoskopii a gastroskopii v rámci gastroenterologické ambulance. Na RDO byly pořízeny nové rentgeny. Proběhla výměna rehabilitačních přístrojů i van, pořízen byl i nový analyzátor do laboratoře, přístroje a postele na intenzivní péči. Během roku 2019 byl vybudován interní urgentní příjem, který se velmi osvědčil v rámci současné pandemie nemoci COVID-19.

V rámci provozu nemocnice se každý rok investuje a modernizuje mobiliář, vnitřní prostory, sociální zázemí u čekáren ambulancí, ale i prostory a pracoviště zaměstnanců. Zlepšuje se nejen komfort pacientů, kdy došlo např. ke kompletní výměně postelí a nočních stolků na všech lůžkových stanicích, nainstalovaly se nové televize a zmodernizovaly se tak pokoje pro pacienty, ale každý rok je několik miliónů investováno i do nových moderních přístrojů, které zlepšují jak kvalitu a bezpečí léčby pro pacienty, tak právě i komfort pro práci personálu. Máme nové operační stoly, nejmodernější ultrazvuky i rentgeny. Pyšní můžeme být i na krásnou a moderní porodnici. Pro následující období se počítá s výměnou CT, zřízením MRI či výstavbou nové oficíny s rozšířením lékárny i vybudováním dalších bytů pro zaměstnance. Všechny investice jsou realizovány se záměrem dalšího rozvoje a modernizace prachatické nemocnice, která má své nezastupitelné místo v síti zdravotní péče v Jihočeském kraji.

Bližší informace o prachatické nemocnici najdete na webu nemocnice – www.nempt.cz či facebookovém profilu – facebook.com/nempt