Nemocnice AGEL Nový Jičín je jedinou nemocnicí s komplexní strukturou poskytované zdravotní péče v novojičínském regionu. Do její spádové oblasti patří na 170 tisíc obyvatel. Součástí Nemocnice AGEL Nový Jičín je také detašované pracoviště ve Vítkově a nadregionální špičkové Komplexní onkologické centrum.

I díky němu byly v nemocnici otevřeny centrální operační sály a anesteziologicko-resuscitační oddělení vybavené nejmodernějším vybavením, včetně robotického systému pro operační výkony. Díky této dvousetmilionové investici vzniklo pracoviště, které svou výbavou a komplexní technikou patří ke špičce v rámci České republiky, ale i střední a východní Evropy.