Strakonická nemocnice je dnes moderní evropskou okresní nemocnicí, která do svého rozvoje v posledních deseti letech investovala přes 1,2 miliardy korun a v letech 2009 a 2019 zvítězila v žebříčku Nejlepší nemocnice České republiky.

Při dnešní prohlídce moderního nemocničního areálu si už jen málokdo vzpomene, jak náročným procesem rekonstrukcí a nové výstavby nemocnice za posledních deset let prošla. Ve strakonické nemocnici se za posledních deset let masivně investovalo, což pacienti denně pociťují díky nabízeným komfortním a kvalitním zdravotním službám. Na lůžkových odděleních jsou dnes samozřejmostí jedno-, dvou- či maximálně třílůžkové pokoje, většinou s vlastním sociálním zařízením, TV a WiFi připojením k internetu. Zdravotnický personál má samozřejmě k dispozici moderní technologie a přístroje, které využívá pro své diagnostické a terapeutické postupy. Medicínské služby lékařů a sestřiček podporuje i řada dalších profesí, například klinický farmaceut, klinický psycholog, logoped, epidemiolog, antibiotické středisko, nemocniční kaplan, IT tým či pořádková a informační služba.

Všechny budovy v nemocnici se povedlo zateplit a zrekonstruovat tak, že nemocnice má moderní podobu. Největším počinem byla kompletní a architektonicky zdařilá rekonstrukce pavilonu operačních oborů a dostavba jeho jižního křídla, kde byla například vybudována multioborová jednotka intenzivní a resuscitační péče či centrální operační sály sloužící pacientům chirurgie, gynekologie a ORL. Pýchou strakonické nemocnice je také porodnice s moderními porodními boxy, kde je rodičkám a jejich partnerům poskytována perfektní a vstřícná medicínská péče v komfortním zázemí, které je pro tuto stěžejní životní chvíli důležité. Radiodiagnostika se velkého pokroku dočkala v roce 2018, kdy byly obměněny všechny rentgenové přístroje a byl slavnostně zahájen provoz magnetické rezonance, která je klíčová pro řadu oborů, zejména neurologii a ortopedii.

Strakonická nemocnice plní svědomitě svou roli okresního zdravotnického zařízení, v některých oborech má však roli nadregionální. Mezi tyto obory patří bezesporu gastroenterologické centrum, o kterém lze říct, že od roku 2018 patří mezi nejlépe vybavená pracoviště v evropském měřítku. Chirurgie rozvíjí operativu v centru pro řešení kýly, traumatologii, operacích střev a v cévní medicíně. Neurologické oddělení patřilo do sítě prvních českých nemocnic, kde byla aplikována trombolytická terapie u akutní cévní mozkové příhody a dnes zase rozjíždí provoz centra pro terapii migrény biologickou léčbou. Plicní lékaři získali v roce 2019 zázemí v novém ambulantním sektoru, kde provádějí celou škálu odborných vyšetření a zajišťují péči pro několik okresů. Za zmínku stojí jistě i díky evropským fondům moderně vybavené rehabilitační oddělení s několika unikátními přístroji.

Své zaměstnance nemocnice podporuje v jejich odborném růstu, vysílá je na stáže, umožňuje jim účast na vzdělávacích aktivitách, snaží se jim vytvářet příjemné pracovní prostředí, nabízet řadu zaměstnaneckých benefitů a také odpovídající, konkurenceschopnou mzdu. I v pro zdravotnictví personálně velmi složité době se daří udržet v provozu všechna pracoviště, která se navíc stále rozvíjejí.

Nemocnice je schopna uspořádat řadu prestižních a svým rozsahem zcela unikátních vzdělávacích akcí. Tradičně hostí neurologická sympozia s účastí předních amerických a českých přednášejících, své významné akce pořádají i další pracoviště, např. oftalmologie a centrální laboratoře, které mají republikový rozsah. Každoročně probíhá Prácheňský ošetřovatelský den, vzdělávací akce určená nelékařským pracovníkům. A prakticky každý měsíc nemocnice podporuje vzdělávací aktivity Spolku lékařů.

Podrobné informace o nemocnici jsou k dispozici na webu www.nemst.cz a facebookovém profilu @nemocnicest