Rehabilitační a tělovýchovná zdravotní péče je ve zdravotním areálu pod tišnovským vrchem Klucanda poskytována od prvních let 20. století.

Nejvýraznějším objektem nemocnice je historická budova tzv. Kuthanova pavilonu.

Již od počátku existence zdejšího zdravotního zařízení byly v areálu poskytovány zejména zdravotní služby rehabilitačního charakteru. Toto specifikum si zdejší zdravotní zařízení uchovalo do dnes.

Iniciátorem vzniku sanatoria byl v 90. letech 19. století MUDr. František Kuthan (1862 až 1944). Svůj vodoléčebný ústav začal v Tišnově připravovat v letech 1898 a 1899.

Nemocnice dnes slouží obyvatelům spádového zdravotnického obvodu Tišnov a širokého okolí.

Hlavní činností nemocnice je poskytování následné lůžkové zdravotnické péče s důrazem na rehabilitace po kardio a neurologických příhodách a na rehabilitace po úrazech pohybového ústrojí.

Jak již bylo zmíněno, nemocnice má více jak 100 letou tradici v oblasti poskytování rehabilitační péče. V loňském roce proběhlo zásadní obměnou přístrojového vybavení oddělení rehabilitace.