Nemocnice Kutná Hora se nachází v okrajové části historického města Kutná Hora a nabízí tak krátkou dojezdovou vzdálenost z Prahy a okolí. Provoz akutního lůžkového interního oddělení a chirurgického oddělení je podpořen nezbytným komplementem (anesteziologicko-resuscitační oddělení, oddělení radiodiagnostiky, oddělení klinické biochemie a hematologie, rehabilitační oddělení). Součástí nemocnice je oddělení LDN a paliativní péče. 1. 11. 2019 bylo otevřeno pětilůžkové pracoviště lůžek Následné intenzivní péče, které vzniklo transformací části lůžek multioborové JIP. Nemocnice disponuje třemi vysoce vybavenými operačními sály a centrální sterilizací, urgentním příjmem, CT, ultrazvukovou vyšetřovnou a vlastní lékárnou. Přímo v areálu nemocnice se nachází záchranná a pohotovostní služba, heliport a řada specializovaných ambulancí jak nemocniční, tak privátní sféry. Pro pacientky hospitalizované v nemocnici je v areálu ambulance pro gynekologická konsilia.

V kutnohorské nemocnici byla začátkem tohoto roku dokončena rekonstrukce vnitřních prostorů hlavního pavilonu. Oddělení interny, chirurgie, LDN a připravované stanice Dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče disponují novými koupelnami s hygienickým vybavením. Vybraná oddělení mají vyměněnou podlahovou krytinu, novou výmalbu a osvětlení. Rekonstrukce zajišťuje pro pacienty zvýšený komfort na pokojích s vlastním hygienickým zázemím a zlepšuje pracovní podmínky při poskytování zdravotní péče.

Interní oddělení provozuje příjmovou ambulanci, která v režimu 24/7 slouží jako vstupní brána na lůžkové oddělení. Dále provozujeme interní, kardiologickou, diabetologickou, gastroenterologickou, osteologickou a endokrinní ambulanci. Odborníci našich ambulancí zajišťují konsiliární službu pro celou nemocnici. Dále zajišťují provádění specializovaných ultrazvukových vyšetření karotid, štítné žlázy, srdce a cév. Tam, kde zdravotní obtíže přesahují léčebné možnosti našeho pracoviště, máme příležitost díky zázemí naší mateřské Oblastní nemocnice Kolín, a.s. konzultovat naše pacienty s předními odborníky na danou problematiku a pokud to stav vyžaduje, překládáme naše nemocné buď na pracoviště ONK, a.s. nebo na další špičková pracoviště na danou problematiku v rámci České republiky. Kromě práce na malém interním oddělení tedy nabízíme i možnost profesního rozvoje na uvedených odborných ambulancích.

Od 1. 1. 2020 došlo na chirurgickém oddělení ke změně struktury poskytované péče. Akutní lůžková péče byla převedena do režimu jednodenní péče na lůžku. Oddělení provozujeme se zázemím odborných ambulancí. V režimu jednodenní chirurgie provádíme elektivní operační výkony ze spektra chirurgických, ortopedických, traumatologických, plastických a urologických operací. Hlavním spektrem operací jsou artroskopické a laparoskopické výkony. Ve svých řadách rádi uvítáme i nové traumatology a ortopedy. Také pro chirurgii je pozitivním přínosem úzká spolupráce s Oblastní nemocnicí Kolín, a.s.