Nemocnice Na Homolce patří mezi organizace přímo řízené Ministerstvem zdravotnictví ČR. Jako nadstavbové klinické zařízení nemá předurčenou žádnou tzv. spádovou oblast, ale přijímá pacienty na doporučení praktických lékařů a specialistů z celé republiky, popř. i ze zahraničí.

Její klinická činnost je velmi specializovaná a zaměřuje se třemi hlavními směry: 1. na léčbu onemocnění mozku, lebeční spodiny, míchy, páteře a periferní nervové soustavy (neuroprogram), 2. na léčbu onemocnění srdce a cév (kardiovaskulární program) a 3. vyšetřování pacientů pomocí nejmodernějších technologií (diagnostický program). Nemocnice zajišťuje také ambulantní péči a chirurgickou léčbu v dalších oborech medicíny. V chirurgické léčbě jsou ve všech specializacích preferovány minimálně invazivní postupy.

Nemocnice má status vědecko-výzkumného pracoviště a je držitelem certifikací a akreditací, které pacientům garantují vysokou odbornou kvalitu zdravotní péče a vysokou míru bezpečí. Nemocnice má také nastaven účinný systém prevence a kontroly infekcí, což zajišťuje oddělení mikrobiologie a antibiotická stanice, a unikátní systém kontroly farmakoterapie u všech hospitalizovaných pacientů, což znamená, že tým klinických farmaceutů u každého pacienta individuálně posuzuje vhodnost léků, jejich dávek a způsobu podání, hodnotí jejich možné interakce a nežádoucí účinky, sleduje souvislosti mezi zdravotními potížemi v průběhu léčby a medikací a poskytuje konzultace lékařům, sestrám a samotným pacientům. Také díky tomu Homolka opakovaně získala ocenění v celostátní soutěži Bezpečná nemocnice.

www.homolka.cz