V Oblastní nemocnici Trutnov víme, že spokojenost našich zaměstnanců se odráží na kvalitě jejich práce a vstřícnosti k pacientům. Dbáme na poskytování vysoce odborné péče v rodinné atmosféře středně velké nemocnice.

Mladým lékařům nabízíme možnost vzdělávání na akreditovaných pracovištích v základních kmenech i široké škále specializačních oborů. Usilujeme o moderní vybavení našich oddělení i o příjemné pracovní prostředí.

Aktuálně probíhá v nemocnici modernizace několika oddělení a počítáme s vybudováním urgentního příjmu. Poskytujeme akutní lůžkovou péči v oborech vnitřního lékařství, pediatrie, neurologie, chirurgie, ortopedie, gynekologie, onkologie s radioterapií a rehabilitace.

Zajišťujeme celou řadu odborných poraden a ambulancí a disponujeme širokou škálou diagnostických možností včetně nejmodernější magnetické rezonance. Intenzivní péči zajišťuje oddělení ARO a jednotky intenzivní péče na oddělení interním, chirurgickém a neurologickém. Pro pacienty máme k dispozici 300 lůžek akutní péče.

Umístění naší nemocnice v podhůří nejvyšších českých hor poskytuje nepřeberné množství možností pro trávení volného času a město Trutnov nabízí svou občanskou vybaveností ideální zázemí pro rodinný život.