Proč Thomayerova nemocnice? Jsme moderní a rozvíjející se nemocnice, patřící mezi největší zdravotnická zařízení v České republice, ve které se poskytuje odborná specializovaná medicína. Lékaři z Thomayerovy nemocnice se řadí mezi špičkové odborníky v mnohých lékařských oborech.

Nemocnice se zaměřuje především na pediatrické obory a dále na traumatologii, onkologii a pneumologii. Současně se profiluje jako zdravotnické zařízení, které je schopno poskytnout zázemí občanům města Prahy v krizových situacích.

Thomayerova nemocnice je také nositelem mezinárodního certifikátu Baby Friendly Hospital (Nemocnice přátelská dětem), uděleného WHO a UNICEF.

POSLÁNÍ NEMOCNICE

Posláním a současně předmětem činností Thomayerovy nemocnice je:

- Poskytování kvalitní lůžkové a ambulantní péče obyvatelstvu Prahy a České republiky v základních i specializovaných oborech
- Zajištění ochrany zdraví občanů Prahy a Středočeského kraje v případě mimořádných krizových situacích a událostech
- Výchova a vzdělávání studentů zdravotnických škol, lékařských a farmaceutických fakult, pregraduální a postgraduální vzdělávání lékařů a farmaceutů, vzdělávání zdravotnických pracovníků i jiných odborných pracovníků pracujících ve zdravotnictví
- Rozvoj vědeckovýzkumné činnosti v medicíně

HODNOTY NEMOCNICE

Naše nemocnice chce stavět svou činnost a práci na těchto hodnotách:

- Spokojený pacient
- Erudovaný, spokojený a přívětivý personál
- Dobré jméno nemocnice
- Profitabilita a proaktivita nemocnice
- Modernizace nemocnice v oblasti léčby a hi-tech
- Výchova a vzdělávání
- Věda

Thomayerova nemocnice poskytuje komplexní lékařskou a ošetřovatelskou péči. Pacientům je poskytována potřebná základní, specializovaná a zvlášť specializovaná léčebná a diagnostická péče, a rovněž ambulantní služby. TN provádí základní a klinický výzkum, zavádění a ověřování nových metod, podílí se na klinickém hodnocení léčiv a ověřování prostředků zdravotnické techniky. Umožňuje odborné praktické vyučování studentů středních, vyšších a vysokých škol.

Ošetřovatelská péče je založena na principech moderního ošetřovatelství, zejména ošetřovatelského procesu, zaměřeného na prevenci onemocnění, poradenství a výchovu pacientů.

Odborná pracoviště nemocnice jsou výukovými základnami lékařských, farmaceutických i jiných fakult a ve spolupráci s 1. LF UK a 3. LF UK se podílí na pregraduální výuce studentů lékařské fakulty na vybraných pracovištích.

TN je nemocnice s historií a také centrum služeb, kvalitní zdravotní péče a odpočinku.