Nemocnice Pelhřimov je součástí zdravotního systému Kraje Vysočina a také moderní nemocnicí. Má zaveden systém kontroly kvality dle národních akreditačních standardů osvědčený platnými certifikáty. Poskytuje základní a specializovanou péči v širokém rozsahu nabízených služeb, a to nejen pro občany Pelhřimova, ale také pro celý region kraje.

Díky vysoké kvalitě služeb je vyhledávána pacienty. Počtem ošetřených klientů se zároveň řadí mezi standardní poskytovatele zdravotní péče v rámci České republiky.

O spokojenost pacientů a kvalitní služby se u nás stará 97 lékařů a 353 zaměstnanců - středního zdravotnického personálu. Na své budoucí povolání se zde připravují studenti Vysoké školy polytechnické v Jihlavě i studenti 6. ročníků lékařských fakult. V nemocnici je zaměstnáno 682 zdravotnických a nezdravotnických pracovníků. Na 10 lůžkových odděleních je umístěno 340 lůžek, z toho 294 akutních, 46 lůžek následné péče. Pro intenzivní péči slouží 23 lůžek. Nemocnice Pelhřimov ambulantně ošetřila v roce 2019 82 632 pacientů, hospitalizováno bylo 13 495 pacientů, provedli jsme 3 657 operací. Narodilo se zde 506 dětí.

Nemocnice Pelhřimov v uplynulém období výrazně pracovala na zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců, především zdravotnického personálu. I nadále se chceme zaměřovat na podporu zvyšování kvalifikace našich lékařů a sester, stejně tak budeme pokračovat v systémové změně přístupu našich zaměstnanců k pacientům.

Nejvýznamnější investicí v minulém roce z hlediska vynaložených finančních prostředků byla obnova ultrazvukového přístroje pro gynekologicko-porodnické oddělení, obnova výjezdového systému a nové sanitní vozidlo pořízené s pomocí Města Pelhřimova. V současné době je zahájena výstavba nového pavilonu zahrnující nové gynekologicko-porodnické oddělení, dětské oddělení a neurologické oddělení, dále výstavba nového urgentního příjmu.