Společnosti Samostatná ordinace gynekologa s.r.o. a Pro Gyn s.r.o. vznikly s cílem poskytovat pacientkám všech věkových kategorií nepřetržitou léčebně preventivní gynekologickou a porodnickou péči.

PROFESIONÁLNÍ ZÁSADY
Smysluplně oboustranně komunikovat, efektivně využívat znalostí a zkušeností a v krátké době dosahovat optimálních výsledků.
Samostatná ordinace gynekologa s.r.o. je smluvním partnerem všech českých zdravotních pojišťoven. Pro Gyn s.r.o. není smluvním partnerem zdravotních pojišťoven – zajišťuje rozšířený servis, osobní nadstandardní služby a zdravotní péči nepojištěným klientkám. Svojí činností se obě společnosti navzájem doplňují a umožňují tak péči na špičkové úrovni
Klademe velký důraz na individuální přístup ke každé klientce, pečlivý rozbor jejích potíží, detailní vyšetření a léčbu s využitím nejnovějších poznatků v oboru a metod klinické medicíny. Zásadní význam přikládáme komplexní preventivní péči včetně včasné diagnostiky nádorových onemocnění ženských orgánů. péče je zajištěna vysokou erudicí jednotlivých členů lékařského týmu, jejich klinickou praxí a v neposlední řadě špičkovým přístrojovým vybavením naší praxe. Kultivované prostředí a absolutní diskrétnost je v našich společnostech samozřejmostí.

NABÍDKA PÉČE
• Program léčebně preventivní péče hrazené ZP
• Program léčebně preventivní péče hrazené ZP + rozšířený servis
• Osobní nadstandartní služby

SLUŽBY
Gynekologické preventivní vyšetření. Je cíleno na vyhledávání zánětlivých nebo nádorových onemocnění ženského pohlavního ústrojí. Základem prevence je gynekologické vyšetření, kolposkopie a odběr cytologie. Cytologie je metoda, která dokáže odhalit patologické stavy na čípku děložním: zánětlivého, před nádorového nebo nádorového původu. Cytologické vyšetření se provádí stěrem ze zevní části děložního čípku a z vnitřního kanálu hrdla děložního jemným odběrovým kartáčkem. Odebraný vzorek se aplikuje na sklíčko, které je odesláno na vyšetření do specializované laboratoře – Centra gynekologické onkologické prevence. Výsledky jsou k dispozici do 14 dnů. Odběr trvá několik sekund a je bezbolestný. Tato péče je hrazena ze zdravotního pojištění. Pacientky si i nadále mohou vyžádat v meziobdobí (dříve se jednalo o tzv. půlroční kontroly) odběr cytologie klasické na „sklíčko“ nebo o vyhodnocení cytologie do tekutého média. LBC (Liquid Based Cytology), která slouží k detekci rakovinných a pre-rakovinových buněk z děložního čípku. Při této metodě počítač najde všechny rakovinné buňky, takže přesnost odečtu přesahuje 90%. Nádobky s LBC se skladují v laboratoři 1-6 měsíců, je možný odečet dodatečného genetického vyšetření na papilomaviry (detekce HPV) i provést imunochemický průkaz p16 onkogenu, který označí rakovinové buňky, což v klasickém stěru nelze. Tato metoda zvyšuje možnost včasného záchytu závažných buněčných změn na děložním čípku.

Vyšetření při akutních obtížích

Služby anesteziologa
Pracují pro nás stabilně a dlouhodobě dva zkušení smluvní anesteziologové MUDr. Soňa Dobíšková a MUDr. Vojtěch Šklíba. Zajišťují péči pro naše klientky, které podstoupí některý z malých operačních výkonů na našem operačním sálku. Jedná se o tyto léčebné a kosmetické úkony loop ošetření čípku děložního, biopsie – odběry materiálu na rozbor, kyretáže dělohy, punkce cystzevního genitálu, průchodnost vejcovodů plastické úpravy zevního genitálu. Tato péče zahrnuje anesteziologický dohled, t.j. monitorování životně důležitých funkcí, podání analgosedace – nitrožilně podané látky k omezení bolestivého vnímání prováděného zákroku i k celkovému zklidnění a podání krátkodobé nitrožilní anestezie, určené k ambulantním zákrokům, která se vyznačuje rychlým nástupem účinku a také rychlým odbouráváním, což umožňuje po 2 hodinách sledování v našem zařízení, být dopraven Vašimi blízkými do domácí péče.

Služby interní lékařky
Zajišťuje zkušená interní lékařka MUDr. Eva Astlová – majitelka vlastní praxe (www.interna-astlova.cz) Každý čtvrtek dopoledne v naší ordinaci provádí sonografie štítné žlázy interní předoperační vyšetření a interní kontroly včetně EKG u těhotných.

Genetické testování
Naše gynekologická ordinace vám může zprostředkovat vyšetření vrozených dispozicí k některým dědičně podmíněným onemocněním. Krevní test bude proveden v ordinaci a předán k vyšetření do akreditované genetické laboratoře. Ženám u kterých je zvýšené riziko těchto dědičných onemocnění je pak toto vyšetření hrazeno ZP – ostatní mají možnost provedení testu za úhradu.
• Trombofilní stavy (dědičně podmíněná zvýšená srážlivost krve)
• Dědičný typ karcinomu prsu a vaječníků (BRCA 1,2)

Mimotělní oplodnění
Ve spolupráci s IVF centrem ISCARE nabízíme pacientkám zařazeným do programu IVF + ET ( mimotělní oplodnění) možnost přípravy k vlastnímu provedení umělého oplodnění v naší ordinaci. Pacientky tak můžou absolvovat část celého procesu v tzv. ”domácích“ podmínkách. Jedná se vytvoření vhodného stimulačního protokolu (hormonální přípravy za účelem dosažení optimálního počtu vajíček vhodných k mimotělnímu oplodnění), ultrazvukové kontroly procesu zrání vajíček a vhodné načasování k odběru vajíček, které pak již probíhá v IVF centru.