V Oblastní nemocnici Kolín jsme dnes slavnostně otevřeli zrekonstruovaný Pavilon „O“. Lidé tu najdou oddělení ORL, cévní chirurgie, interní stanici a ordinace s poradnami uvedených oborů. Dokončena byla i výstavba nadzemní chodby, která zajistí bezpečný průchod mezi Pavilonem „O“ a přilehlým Pavilonem „L“ tzv. „suchou nohou“.

„Takzvané Óčko bylo posledním nezrekonstruovaným pavilonem z komplexu vzájemně propojených budov v areálu nemocnice, ve kterých se poskytuje akutní péče. Děkujeme zaměstnancům i pacientům za trpělivost při poskytování péče v provizorních prostorech. Nyní se každý může přesvědčit o tom, že to stálo za to. Podmínky pro péči o pacienty a zázemí pro personál se tak i zde posunuly na úroveň 21. století,“ uvedl během slavnostního otevření pavilonu „O“ náměstek hejtmanky pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík.

„Pavilon „O“ byl postaven v roce 1950 a od té doby neprošel prakticky žádnou větší rekonstrukcí. Nové prostory byly navrženy tak, aby co nejvíce vyhovovaly současným trendům. Spokojeni budou určitě jak pacienti, tak personál. Je to další završená etapa modernizace kolínské nemocnice. Současně probíhá rekonstrukce pavilonu E, kde sídlí oční oddělení. Ta by měla být dokončena během léta,“ uvedl předseda představenstva nemocnice Petr Chudomel.

Rekonstrukce Pavilonu „O“ spojená s výstavbou nadzemní chodby probíhala plynule od září 2022. Náklady na rekonstrukci jsou 207 mil. Kč., mobiliář a nová zdravotnická technologie přišla na dalších 15 mil. Kč. Celkové náklady jsou tedy 222 milionů korun. Financování této části projektu bylo v plném rozsahu zajištěno z úvěru Evropské investiční banky prostřednictvím rozpočtu Středočeského kraje. Součástí celé této investiční akce je nejen rekonstrukce pavilonu „O“ jako takového, ale i vybudování parkoviště za bezmála 50 mil. Kč a připravovaná výstavba centrálního skladu speciálního zdravotnického materiálu, materiálně technického zásobování a archivu.