Nemocnice Pelhřimov je moderní nemocnicí a součástí zdravotního systému Kraje Vysočina. Poskytuje základní a specializovanou péči v širokém rozsahu nabízených služeb, a to nejen pro občany Pelhřimova, ale také pro celý region kraje. Díky vysoké kvalitě služeb je vyhledávána pacienty. Počtem ošetřených klientů se řadí mezi standardní poskytovatele zdravotní péče v rámci České republiky.

O spokojenost pacientů a kvalitní služby se u nás stará 89 lékařů a 350 zaměstnanců - nelékařského zdravotnického personálu. Na 10 lůžkových odděleních je umístěno 340 lůžek, z toho 294 akutních, 46 lůžek následné péče. Pro intenzivní péči slouží 23 lůžek.
Hlavním cílem Nemocnice Pelhřimov je spokojený a vyléčený pacient a zároveň bezpečné, přátelské a kvalitní prostředí pro pacienty i personál.

Nemocnice Pelhřimov má zavedený systém kontroly kvality péče a splňuje všechny národní akreditační standardy podle SAK ČR. Tento certifikát je pro pacienty i odbornou veřejnost signálem, že organizace plní akreditační standardy a garantuje pacientům bezpečnost a kvalitu péče kontinuálním a systematickým sledováním, analýzou a zlepšováním kvalitativních ukazatelů ze všech oblastí provozu nemocnice. Základním předpokladem rozvoje nemocnice je pozitivní ekonomický výsledek a vzdělaný personál s lidským přístupem k pacientům.