Moderní medicína se dnes již bez kvalitní zobrazovací techniky neobejde. Zobrazovací metody pomáhají lékařům z nemocnice i těm z odborných ambulancí s diagnostikou onemocnění a zhodnocením úrazů, které je potřeba akutně ošetřit. Ve Svitavské nemocnici k tomu od jara slouží nové přístroje za téměř 32,3 mil. Kč.

Oddělení radiodiagnostiky Svitavské nemocnice obměnilo od začátku roku 2021 přístrojové vybavení, na které získala Nemocnice Pardubického kraje dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu EU. Pacientům i lékařům tak slouží dvě nové snímkovny skiagrafie (rentgen), nový přístroj CT neboli počítačová tomografie, který byl obměněn po třinácti letech, dále nové ultrazvuky, mobilní popisovací stanice a denzitometrie, která zjišťuje hustotu kostní tkáně například u pacientů s osteoporózou. Kromě vyšší kvality pořizovaných snímků přinášejí nové přístroje také vyšší úroveň digitalizace – snímky se zobrazují v reálném čase na monitoru a lze je okamžitě odeslat lékaři do jeho pracovny. „Dříve byly snímky pořízeny na nosič, který bylo nutné naskenovat a až následně bylo možné snímek uložit do počítače nebo odeslat. Přestože nové přístroje přinášejí vyšší nároky na technické a počítačové znalosti personálu, jejich používání znamená významný posun v radiodiagnostice,‶ uvedla primářka radiodiagnostického oddělení Svitavské nemocnice Dagmar Zezulová. Neopomenutelnou výhodou nových technologií oproti původním starším typům přístrojů je také použití nižší dávky záření při samotném vyšetření, které je tak pro pacienta šetrnější.

Součástí nákupu nového vybavení byl i pojízdný RTG přístroj, který provádí potřebná vyšetření u imobilních pacientů přímo na pokoji nebo na jednotce intenzivní péče. „Pojízdný RTG přístroj používáme nejčastěji na oddělení ARO u pacientů, kteří jsou napojeni na přístroje pro podporu dýchání a dalších životních funkcí, např. u pacientů po resuscitaci. Tento mobilní rentgen jsme již intenzivně využívali během poslední vlny covidové epidemie,‶ dodal Pavel Kunčák náměstek léčebné péče Svitavské nemocnice a zároveň primář ARO oddělení.