Impedanční terapie je neinvazivní a bezbolestná elektrofyziologická potenciálová metoda. Pacienty regenerujeme elektroléčebným přístrojem, čím v organizmu indikujeme metabolické změny v měkkých vazech na buněčné úrovni. Účinek metody zvyšují aplikace laseru a fyzioterapie zaměstnanců naší Kliniky impedanční terapie a nezávislého státního dozoru.

Epidemiologické studie potvrdily, že až 80% lidí během svého života potřebuje alespoň 1x lékařskou pomoc pro vertebrogenní bolesti. V až 10% akutní bolestivý syndrom přechází do chronického stavu.

Bolesti zad proto mají nejen závažné zdravotní, ale i psychologické, sociální a ekonomické důsledky. V současnosti tak můžeme jednoznačně říci, že vertebrogenní onemocnění představují nejdražší onemocnění na světě vůbec.

Degenerativní onemocnění páteře začíná v meziobratlových ploténkách. Skládají se z kompaktního jádra, prstence a obalů.

Při zdravé ploténce pozorujeme jádro s vysokým obsahem vody a vazivový prstenec s hladkým povrchem. Impedanční terapie se proto zaměřuje na změny v této oblasti.

Včasnou diagnózou a léčením dokáže eliminovat příčinu současných i pozdějších problémů pacienta či jeho chronického stavu. Při aplikaci Impedanční terapie Vás osloví její jednoznačný parametrizační model a proces aktivní kontroly elektroléčebného procesu.

Množství dosavadních zkušeností nám umožňuje již během terapie nabídnout pacientovi odpověď na její úspěšnost. Po kladném výsledku Impedanční terapie dokáže organizmus pacienta podat optimální výkon, který odpovídá jeho fyzickému věku.

Impedanční terapie léčí pacienty s chronickou bolestí krku, zad nebo křížů. Také s brněním a pulsující bolestí v končetinách (radikulární bolest).

Opotřebení osové části kostry se často začíná neinfekčním onemocněním meziobratlových plotének. Vlivem různých vnitřních či vnějších faktorů přicházejí o svou funkci - ztrácejí schopnost vázat vodu a vysychají, čímž se mění jejich tvar, pevnost i pružnost, což negativně ovlivňuje zdraví a fyziologické procesy celého organizmu. Změny způsobují dráždění nervových zakončení, akutní bolest až imobilitu.

Impedanční terapie nemocné a poškozené ploténky uzdravuje - zvětší svůj objem a obnoví svou strukturu.Přidanou hodnotou je regenerace organizmu.

Vyléčeni pacienti dokazují, že pouze Impedanční terapie DDD jako civilizační onemocnění léčí. Standardní postupy (léky, operace a pod.) totiž nedokážou degenerativní změny meziobratlových plotének a jejich příčiny odstranit.

Jedinečnost našeho léčebného procesu potvrdily kontrolní výsledky zobrazovacích vyšetření (MR), objektivní závěry radiologů a klinická studie.

Diagnostika a léčba páteře vyžaduje týmový přístup praktického lékaře, neurologa, neuroradiologa, neurochirurga, algeziológa a fyzioterapeuta.

Důležitá je přitom rychlá identifikace zdroje bolesti. Jeho závažnost a dynamiku však často zkresluje rozdíl mezi nálezem pomocí zobrazovacích vyšetření (MR, CT) a klinickým nálezem. Zobrazené strukturální změny tak často nemusí být v příčinné souvislosti s klinickou symptomatologii.

Diagnostické omyly jsou častou příčinou neúspěchů konzervativní či operační léčby. Důsledkem může být až invalidita pacientů.

Řešením je pouze Impedanční terapie!
www.lecbaplotenek.cz