Spolu s Cytogenetickou laboratoří a Centrem prenatální diagnostiky a genetiky PREDIKO, s.r.o. tvoříme komplexní genetické centrum ve Zlínském kraji s výrazným akcentem na pole prenatální diagnostiky a reprodukční genetiky.

Kromě laboratorních vyšetření souvisejících s genetickou poradnou a centry asistované reprodukce je naše laboratoř pevnou součástí vyšetřovacích procesů v širokém spektru klinických jednotek – hematologie, onkohematologie, interní medicína, revmatologie, gastroenterologie, neurologie. Tato spolupráce v posledních letech získává výrazné nadregionální měřítko.

V roce 2017 Laboratoř molekulární biologie úspěšně zavedla Preimplantační genetický test aneuploidií u embryí (PGT-A/PGS). PGT-A (pomocí NGS) je postup zvyšující pravděpodobnost narození zdravého dítěte po IVF. Jeho principem je vybrat pro zavedení do dělohy embryo s normálním počtem chromozomů. Tato embrya mají nejvyšší šanci na úspěšné uhnízdění v děloze a narození zdravého dítěte.

V současné době plánujeme rozšířit naše možnosti diagnostiky pomocí NGS panelového sekvenování, pro které hledáme nové kolegyně a kolegy se zkušenostmi v této problematice.

www.vaselaboratore.cz