Krajská zdravotní, a.s., se jako většina zdravotnických zařízení potýká s nedostatkem kvalifikovaného zdravotnického personálu, a proto se snaží zatraktivnit nabídku zaměstnání pro nové zdravotníky. Jedním z těchto motivačních kroků je pomoc novým uchazečům se zajištěním bydlení. To v současné době představuje hlavně pro mladé absolventy značný problém, proto společnost dlouhodobě usiluje o to, aby nově příchozím zaměstnancům pomohla zajistit vhodnou formu dočasného nebo trvalého bydlení. Dá se předpokládat, že každý nový uchazeč bude mít své konkrétní požadavky a představy ohledně svého budoucího bydlení, a proto pro ně Krajská zdravotní, a.s., připravila několik možných forem podpory.

Krajská zdravotní, a.s., nyní disponuje bytovým fondem napříč městy v Ústeckém kraji. Tyto byty má možnost poskytnout k užívání svým zaměstnancům. Většinou se jedná o městské byty, a to za velmi výhodných finančních podmínek. Tyto byty primárně slouží k ubytování zaměstnanců na kratší dobu, např. jednoho roku, než se jim samotným podaří najít vlastní bydlení.

Další formou podpory nových zaměstnanců je poskytnutí příspěvku na nájemní bydlení po dobu až 2 let, a to v případě, že zaměstnanec bude bydlet v komerčním nájemním bydlení, tedy nikoliv ve finančně zvýhodněných městských bytech nebo ubytovně vlastněné Krajskou zdravotní, a.s.

V případě, že se nový uchazeč rozhodne pro koupi bytu či rodinného domu, anebo pro jejich výstavbu, připravila Krajská zdravotní, a.s., několik forem podpory. V prvé řadě je možné náborový příspěvek (který Nadační fond Krajské zdravotní, a.s. pro některé vybrané pozice nabízí) složit uchazeči přímo do banky, a to jako ekvitu nezbytnou pro získání hypotéky. Vedení Krajské zdravotní, a.s., také řeší možnost získání co nejvhodnějšího hypotečního úvěru. Tento krok je ale nyní ještě v intenzivním jednání, o jehož výsledcích bude společnost dále informovat.

Krajská zdravotní, a.s., také navazuje spolupráci s jednotlivými městy v Ústeckém kraji. Ta jsou schopna nabídnout ke koupi pozemky novým uchazečům, kteří by si na nich mohli postavit vlastní dům. V této souvislosti také společnost navázala spolupráci s architektem. Ten je připraven uchazečům navrhnout požadovaný dům, a také jim pomoci zajistit firmu, která by tento dům na vybraném pozemku postavila. Současně se povedlo navázat spolupráci se subjekty, které by byly schopny novým uchazečům nabídnout ke koupi byt pro případ, že by tento uchazeč nechtěl stavět dům, ale preferoval by bydlení v bytě.