Lidové pořekadlo „Všude dobře, doma nejlíp“ platí i v čase stáří, nemoci a závěru života. Proto Charita Olomouc krátce po Sametové revoluci při obnovení své činnosti v roce 1991 začala jako jednu z prvních služeb poskytovat domácí zdravotní péči.

V úzké spolupráci s pečovatelskou službou se snaží pomáhat pacientům při rekonvalescenci např. po infarktu, mozkové příhodě či zlomenině krčku. „Máme letitou zkušenost, že v domácím prostředí pacient velmi rychle pookřeje a zotavení probíhá mnohem úspěšněji,“ říká vrchní sestra Kateřina Pospíšilová.

Sestry domácí péče provádí např. odběry, aplikují inzulin či jiné injekce, ošetřují rány nebo zajišťují rehabilitační ošetřování podle toho, co pacientům indikuje jejich praktický lékař nebo lékař při propuštění z nemocnice. I když největší objem práce je především v pracovní dny dopoledne, je zdravotní služba Charity Olomouc schopna pacientům zajistit některé služby i odpoledne nebo o víkendu. Ne všichni pacienti totiž mají rodinu, která by zajistila péči večer či o víkendu. Navíc může pacient potřebovat specializovaný výkon, který není schopen laický pečující realizovat. Sestry domácí zdravotní péče dojíždějí k pacientům v Olomouci a jejím okolí služebními vozidly. „Jsme malý rodinný kolektiv. Na rozdíl od mnoha jiných zdravotních služeb, mají naše sestřičky na pacienty čas a mnohdy jim jejich návštěva přinese radost a zpestření do života,“ doplňuje vedoucí zdravotních služeb Leona Martinková.

Ačkoliv se Charita Olomouc v rámci domácí zdravotní péče stará i o pacienty v závěru života, je zřejmé, že někteří pacienti v tomto období vyžadují větší odbornou péči z důvodu komplikovanějších diagnóz. Proto pod její záštitou vznikla v roce 2019 Hospicová péče Caritas, specializovaná domácí hospicová péče. Ta pod vedením paliativních lékařů zajišťuje 24hodinou odbornou lékařskou a zdravotní péči doplněnou o sociální poradenství a pastorační péči. Služba je určená pacientům v terminálním stádiu závažných onemocnění a poskytuje potřebnou oporu pečujícím rodinám. Úzce spolupracuje s půjčovnou kompenzačních pomůcek i dalšími navazujícími službami.