Při hledání nového pracovního místa si z nabídky personálních portálů vybíráme zpravidla podle určitých kritérií, která jsou pro nás důležitá. Většinou předem neznáme výši nabízené mzdy, proto se primárně zaměřujeme na takové atributy, jako jsou vzdálenost pracoviště od domova, pracovní podmínky a prostředí nebo nabízené benefity. V neposlední řadě rozhoduje také pověst konkrétního zařízení. Absolventi pak vyhledávají zejména ta pracoviště, ve kterých nabízejí důkladné zaškolení a pomoc při adaptaci na náročné povolání ve zdravotnictví.

Ne každý chce pracovat ve velkých či přímo fakultních nemocnicích. Někdo naopak oceňuje výhody menších pracovišť, kterým je například Nemocnice Na Františku. Zdravotnické zařízení Prahy 1, které se nachází v centru hlavního města, je mezi odbornou veřejností známé nejen svým vysoce erudovaným lékařským kolektivem a medicínskými výsledky, ale i vstřícným a otevřeným přístupem k zaměstnancům. Zřejmě díky tomu se vyznačuje nízkou fluktuací svého personálu.

Její ředitel David Erhart je zároveň primářem chirurgického oddělení. Je tedy člověkem, který neztrácí kontakt s reálným provozem nemocnice, jejími pracovníky ani pacienty. „Každý pacient má svá přání a představy, stejně tak i každý zaměstnanec. Tím, že jsme menší kolektiv, si více nasloucháme a snažíme si vzájemně vyhovět. Mám rád úzkou spolupráci se zaměstnanci. Snažím se, aby měli ze strany vedení dostatek informací o změnách a plánech nemocnice a zároveň se mohli na jejím vývoji společně podílet,“ říká ředitel Erhart.

Na výhody práce v pružném prostředí menšího zdravotnického zařízení poukazuje i hlavní sestra nemocnice Rudolf Maťha: „U nás zpravidla nebývá problémem, aby si sestra čas od času neplánovaně vyměnila službu nebo vzala dovolenou. Snažíme se našim pracovníkům vyhovět, jak jen to jde. Na kolegiálním přístupu si zakládáme.“

„Zároveň nám ale záleží na kvalitě odvedené práce. Na lůžkových odděleních se proto snažíme mít méně pacientů, než je obvyklé ve velkých zdravotnických zařízeních, aby naši pracovníci měli možnost dát každému pacientovi takovou péči, kterou opravdu potřebuje. Naše pracoviště je vhodné i pro absolventy zdravotnických škol, protože máme prostor je vše potřebné naučit.
Skutečnost, že máme řadu kladných hodnocení od pacientů, si vysvětluji tím, že právě spokojení pracovníci, kterým jsou poskytnuty adekvátní podmínky pro práci a náležité finanční ohodnocení, pak mohou svoji práci dělat s elánem a nasazením,“ vysvětluje hlavní sestra Maťha.

Kromě toho je pro pracovníky ve zdravotnictví důležitá i možnost postgraduálního či kontinuálního vzdělávání a profesního rozvoje. „Lékařům umožňujeme podle jejich potřeb a přání účastnit se odborných stáží, aby byli připraveni ke kmeni nebo atestaci. Podporujeme také jejich aktivní i pasivní účast na kongresech a hradíme s tím související poplatky.“

Dále nabízíme prostor pro širokou seberealizaci v daném oboru, a to na ambulanci, u lůžka i na sále. Mladí lékaři u nás mají možnost rychleji se dostat k operacím a získat zkušenosti s celým spektrem výkonů. To je výhoda oproti fakultním nemocnicím, ve kterých lékaři bývají úzce specializovaní jen na určitý typ výkonů. Naši lékaři, kteří chodí k atestaci nebo ke kmeni, tak mají výhodu, že požadované počty provedených operací splňují,“ uvádí ředitel Erhart.

Nemocnice podporuje profesní růst také nelékařských zdravotnických pracovníků, a to například tím, že praktickým sestrám a sanitářům plně hradí zvýšení kvalifikace na vyšší odborné škole zdravotnické v Ječné ulici v Praze. Kromě toho sestrám umožňuje čerpat pět dnů placeného volna ročně na vzdělávání nebo účast na seminářích.

Pokud vás Nemocnice Na Františku zaujala a chcete se dozvědět více o možnostech konkrétní spolupráce, neváhejte kontaktovat personalistku Yvonu Vlčkovou na telefonu 222 801 370 nebo e-mailu vlckova@nnfp.cz. Aktuální nabídku pracovních pozic naleznete na tomto portálu nebo na internetových stránkách nemocnice www.nnfp.cz.
Nemocnice Na Františku

Autor: Lucie Krausová/Nemocnice Na Františku