Anesteziologicko-resuscitační oddělení v děčínské nemocnici Krajské zdravotní představilo veřejnosti obor a prostory oddělení. Zaměstnanci Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., (ARO) uspořádali ve čtvrtek 9. ledna 2020 Den otevřených dveří. Celkem 138 návštěvníků akce si prohlédlo lůžkovou část oddělení, seznámilo se s používanými zdravotnickými přístroji, prací anesteziologa na operačním sále a portfoliem produktů používaných k hojení ran.

Dále si poslechli a podívali na kardiopulmonální resuscitaci, z toho 16 z nich si vyzkoušelo nepřímou srdeční masáž. Zájem byl i o činnosti v ambulanci bolesti, anesteziologické poradně či nutriční, kde většina návštěvníků ochutnala speciální výživy (sipping, puding). Ředitel zdravotní péče děčínské nemocnice a primář oddělení MUDr. Michal Hanauer, MBA, představil zájemcům připravovanou novou koncepci pracoviště ARO v návaznosti na realizaci projektu dostavby děčínské nemocnice.
„Průběh a zájem o tuto akci zcela předčil mé očekávání v tom dobrém slova smyslu. Osobně jsem rád, že jsme mohli spojit prezentaci současného stavu a naše možnosti s tím, co chceme realizovat v horizontu následujících tří let. Velké poděkování zaměstnancům ARO oddělení,“ uvedl MUDr. Michal Hanauer, MBA.

„Akce se zdařila, jsem nadšená. Návštěvníci různého věku odcházeli spokojeni a přáli nám, aby naše plány vyšly. Zaměstnancům ARO moc děkuji za přípravu a úžasnou realizaci Dne otevřených dveří,“ řekla Mgr. Danuše Tomášková, hlavní sestra děčínské nemocnice.

Anesteziologicko-resuscitační oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., se skládá z několika zdravotnických pracovišť. Anesteziologické části, lůžkové stanice s resuscitačními lůžky, stanice urgentní medicíny, poradny pro předoperační vyšetření pacientů, ambulance nutrice a bolesti, týmu pro dlouhodobé periferní vstupy.