Kurz – Zdravotnická dokumentace a ochrana osobních údajů

  • Organizátor:IPVZ
  • Začátek: 5. prosince 2019 | 00:00
  • Konec: 5. prosince 2019 | 00:00
  • Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
  • Kraj: Praha
Praha
Obsahem vzdělávacího programu je zdravotnická dokumentace, její vedení a ochrana osobních údajů při poskytování zdravotních služeb. Posluchači se seznámí s definicí zdravotnické dokumentace, s věcnými důvody pro její řádné vedení. Seznámí se se základními legislativními východisky pro vedení zdravotnické dokumentace, s povinnostmi poskytovatele zdravotních služeb směrem k vedení zdravotnické dokumentace, s jejím obsahem, formou jejího vedení a způsoby jejího vedení. Posluchači se dozví se o novinkách a změnách, které s sebou přinesla novela vyhlášky č. 98/2012 Sb., o vedení zdravotnické dokumentace na podzim 2018. Zásadními tématy jsou přístup ke zdravotnické dokumentaci a ochrana osobních údajů. Posluchači se seznámí s novinkou ve zdravotnické dokumentaci, s pacientským souhrnem, jak jej zavádí zákon o zpracování osobních údajů. V oblasti ochrany osobních údajů se posluchači seznámí s Obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a jeho promítnutím do zdravotnictví. Určeno pro lékaře, zdravotnické pracovníky a další pracovníky ve zdravotnictví.

Kontakt: Andrea Malá, tel: 261 092 442, e-mail: mala@ipvz.cz

WWW: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/53025-kurz-zdravotnicka-dokumentace-a-ochrana-osobnich-udaju?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

16. prosince 2019
AKCE
IPVZ

Kurz – Elektronická neschopenka

Praha

V obecné části se posluchači seznámí se základy práce se zdravotnickou dokumentací, základy práce s citlivými osobními údaji a se základy posudkové činnosti. Ve speciální části kurzu se posluchači seznámí s legislativními východisky pro používání…

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
16. prosince 2019
AKCE
IPVZ

Kurz – Elektronická neschopenka

Praha

V obecné části se posluchači seznámí se základy práce se zdravotnickou dokumentací, základy práce s citlivými osobními údaji a se základy posudkové činnosti. Ve speciální části kurzu se posluchači seznámí s legislativními východisky pro používání…

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
16. prosince 2019
AKCE
IPVZ

Organizace a řízení ve zdravotnictví – Modul 2 – Strategické řízení a krizový management

Praha

Základy strategického řízení. Strategická vize, mise a hodnoty organizace. Manažerské nástroje pro analýzu vnějšího a vnitřního prostředí. Řízení změn. Krizový management. Krizové situace ve zdravotnictví. Určeno pro zdravotnické pracovníky uvedené…

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
16. prosince 2019
AKCE
IPVZ

Supervizní seminář – Základy systematické psychoterapie

Praha

Každý účastník si připraví jeden případ psychoterapie k přednesení ostatním účastníkům. Skupinová supervize, účast ostatních v diskuzi. Určeno pro klinické psychology (psycholog ve zdravotnictví) a lékaře (psychiatry) v přípravě ke specializaci v…

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha