Mezinárodně certifikovaný Prohlubující kurz Bazální stimulace® I

  • Organizátor:INSTITUT Bazální stimulace, s. r. o.
  • Začátek: 9. prosince 2019 | 08:00
  • Konec: 9. prosince 2019 | 16:00
  • Místo konání: Thomayerova nemocnice Praha
  • Kraj: Praha
Praha
Akreditace: MPSV ČR (8 hodin), MŠMT ČR (8 hodin).

Lektoruje osobně PhDr. Karolína Maloň Friedlová.
Kurz je určen pro:
poskytovatele zdravotní péče: nelékařská zdravotnická povolání: sestra; porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped a psycholog, psycholog ve zdravotnictví, sanitář, ošetřovatel
lékaře
poskytovatele sociálních služeb – pečovatelka, ošetřovatelka, sociální pracovník
speciální pedagogy, asistent pedagoga, vychovatel

Kontakt: jitka.vankova@ftn.cz, 261083252, 605235788