Mezinárodně certifikovaný Nástavbový kurz Bazální stimulace®.

  • Organizátor:INSTITUT Bazální stimulace, s. r. o.
  • Začátek: 24. září 2019 | 08:00
  • Konec: 25. září 2019 | 16:00
  • Místo konání: Thomayerova nemocnice Praha
  • Kraj: Praha
Praha
akreditace: MPSV ČR (16 hodin), MŠMT ČR (16 hodin), slovenské sestry a porodní asistentky (obdrží od SKS aPA 12 kreditů)
Kurz je určen pro:
poskytovatele zdravotní péče: nelékařská zdravotnická povolání: sestra; porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped a psycholog, psycholog ve zdravotnictví, sanitář, ošetřovatel.
lékaře
poskytovatele sociálních služeb – pečovatelka, ošetřovatelka, sociální pracovník, vedoucí pracovník v sociálních službách
speciální pedagogy, asistent pedagoga, vychovatel

Kontakt: jitka.vankova@ftn.cz, 261083252, 605235788