Vyhledávání

Předmět
Kraje
region_all Moravskoslezský krajMoravskoslezský kraj Zlínský krajZlínský kraj Jihomoravský krajJihomoravský kraj Pardubický krajPardubický kraj VysočinaVysočina Jihočeský krajJihočeský kraj Plzeňský krajPlzeňský kraj Karlovarský krajKarlovarský kraj PrahaPraha Středočeský krajStředočeský kraj Královéhradecký krajKrálovéhradecký kraj Liberecký krajLiberecký kraj Ústecký krajÚstecký kraj Olomoucký krajOlomoucký kraj Moravskoslezský krajZlínský krajJihomoravský krajPardubický krajVysočinaJihočeský krajPlzeňský krajKarlovarský krajPrahaStředočeský krajKrálovéhradecký krajLiberecký krajÚstecký krajOlomoucký kraj
2. září 2019
AKCE
IPVZ

Přípravný kurz první pomoci před aprobačními zkouškami

Praha

Diagnostika a první léčebná opatření u akutního postižení zdraví (náhlá ohrožení života onemocněním a úrazy, křeče, horečnaté stavy). Kurz pro účastníka trvá 2 dny teoretické a 4 hod. praktické části (ta bude přidělena po přihlášení). Určeno pro…

Místo konání:
Praha 10, Ruská 85, IPVZ
Kraj:
Praha
18. září 2019
AKCE
IPVZ

Kurz – Endoskopické řešení bronchiální obstrukce

Praha

Jedná se o workshop, který obsahuje tu část invazivní bronchologie, která usiluje o řešení obstrukce dýchacích cest – periferní i centrální. Budeme se věnovat indikacím, kontraindikacím, a novým poznatkům z oblasti endoskopické volumredukce, a to…

Místo konání:
Praha 2, U Nemocnice 2, VFN, I. Klinika tuberkulóz
Kraj:
Praha
30. září 2019
AKCE
IPVZ

Kurz – Týdenní kurz v psychiatrii

Praha

Nové poznatky z různých oblastí oboru. Na závěr test. Určeno pro psychiatry a lékaře ve specializační přípravě v oboru psychiatrie a gerontopsychiatrie, pro kontinuální vzdělávání psychiatrů a lékaře jiných oborů a pracovníky nelékařských profesí ve…

Místo konání:
Praha 8, Ústavní 91, Psychiatrická nemocnice, kate
Kraj:
Praha
8. října 2019
AKCE
IPVZ

Kurz – Videourodynamické vyšetření v praxi

Praha

Teorie a praxe, indikace a technika videourodynamického vyšetření. Kazuistiky, interpretace nálezů. Videourodynamické vyšetření – praktické provedení. Určeno pro dětské urology, urology, dětské nefrology a dětské chirurgy.

Místo konání:
Praha 2, Ke Karlovu 6, Urologická klinika VFN a 1.
Kraj:
Praha
18. října 2019
AKCE
IPVZ

Kurz – Transplantace plic

Praha

Transplantace plic ve světě a u nás, historie, současnost, výhledy. Dárce, výběr dárce, péče o dárce, logistika přípravy orgánu k transplantaci. Onemocnění indikovaná k transplantaci plic, selekce kandidátů k transplantaci. Vyšetření kandidátů před…

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
23. října 2019
AKCE
IPVZ

Specializační kurz – Základy biochemie pro klinického farmaceuta, farmakoterapie změn vnitřního prostředí

Praha

Změny vnitřního prostředí, příčina, důsledky a možnosti farmakoterapeutického ovlivnění. Interpretace hodnot biochemického vyšetření, poruchy vnitřního prostředí a vliv farmakoterapie. Poruchy metabolismu vody a elektrolytů, acidobazická rovnováha,…

Místo konání:
Praha 10, Ruská 85, IPVZ
Kraj:
Praha
4. listopadu 2019
AKCE
IPVZ

Kurz – Duplexní neurosonografie: Aktuální postupy ultrazvukového vyšetření mozkových tepen, technologické inovace, moderní trendy v interpretaci hemodynamických nálezů a indikacích rekanalizačních intervencí

Vysočina

Seznámení účastníků s teoretickými základy i praktickými postupy vyšetření přívodných mozkových tepen, s technologickými inovacemi (B-flow, Power-angio, Fusion imaging atd.), moderními trendy v interpretaci hemodynamických nálezů a aktuálními…

Místo konání:
Jihlava, Vrchlického 59, Nemocnice Jihlava, neurol
Kraj:
Vysočina
12. listopadu 2019
AKCE
IPVZ

Specializační kurz – Praktické dovednosti v laparoskopii – výcvik na trenažérech

Praha

Teoretická část – aplikovaná anatomie, zásady bezpečné laparoskopické operativy, prevence komplikací. Praktická část – výcvik laparoskopie na trenažérech. Techniky endošití, intrakorporální a extrakorporální uzlení, speciální úkony v rámci…

Místo konání:
Praha 4, Podolské nábřeží 157, ÚPMD, katedra gynek
Kraj:
Praha
21. listopadu 2019
AKCE
IPVZ

Kurz – Narrow band imaging v diagnostice tumorů dutiny ústní, hltanu a hrtanu

Praha

Využití NBI v diagnostice a dispenzarizaci u nádorových lézí ORL oblasti. Teoretické přednášky, praktické ukázky použití NBI. Určeno pro lékaře.

Místo konání:
Praha 5, V Úvalu 84, FN v Motole, katedra ORL, uze
Kraj:
Praha
2. prosince 2019
AKCE
IPVZ

Kurz – Racionální indikace laboratorních vyšetření a interpretace nejvýznamnějších nálezů pohledem infektologa

Praha

Cílem dvouhodinového kurzu je seznámit posluchače s racionální interpretací hematologických a biochemických nálezů u nejčastějších infekčních nemocí, především se změnami v krevním obraze (leukocytóza, neutrofílie, lymfocytóza, eozinofilie) a…

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha