Nemocnica Zvolen a.s.

Primár odd. vnútorného lekárstva

28. listopadu 2019
INZERÁT

Nemocnica Zvolen a.s., člen skupiny AGEL, ponúka pracovné miesto:
• primár oddelenia vnútorného lekárstva
Náplň práce : riadenie činnosti lôžkového oddelenia a príslušných odborných ambulancií v súlade s koncepciou odboru vnútorné lekárstvo
Zodpovednosť: za kvalitu zdravotnej starostlivosti o pacientov lôžkového oddelenia, JIS a ambulancií, za chod oddelenia, JIS a ambulancií, za účelnú farmakoterapiu a za hospodárne využívanie lôžkového fondu

Nástup: 01.01.2020
Pracovný pomer: TPP, na neurčitý čas
Ponúkané výhody:
• práca v stabilnej spoločnosti,
• možnosť osobného rozvoja a odborného rastu
• benefity zo sociálneho fondu napr. na dôch. sporenie, na regeneráciu

Požadované vzdelanie a dalšie kvalifikačné predpoklady:
• odborná spôsobilosť na výkon povolania lekára
• špecializácia v odbore vnútorné lekárstvo
• odborná prax lekára min. 7 rokov
• občianska a morálna bezúhonnosť
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť alebo motivačný list
• štrukturovaný profesný životopis
• koncepcia riadenia a rozvoja odd. vnútorného lekárstva

Základná mzda: 2 329,90 € + pohyblivá zložka dohodou


Ďalšie informácie – kontaktná osoba:
• MUDr. Ján Haško, námestník riad. pre LPS
• jan.hasko@nemocnicazvolen.sk 0908 291 553

Požadované specializace:

  • Interna
  • Vnitřní lékařství